Ungdomsfullmäktiges medborgarbudget


Nu finns pengar till ditt event! Spel, musik, mode eller nåt helt annat? I år har Ungdomsfullmäktige 150 000 kronor att dela ut till olika event skapade av unga. ​

Barn och ungdomar har expertkunskap om hur det är att leva och vara ung i Göteborg. De vet bäst vad som behöver göras. Därför har ungdomsfullmäktige i Göteborg beslutat att anordna en medborgarbudget. 

En medborgarbudget är ett system där människor får hjälpa till att ta beslut som påverkar deras liv.  Det innebär att alla barn och unga i Göteborgs Stad får vara med och bestämma över 150 000 kr.

Idéinsamlingen pågår mellan 25 mars-28 maj 2024.

Efter perioden av idéinsamling får alla barn och unga vara med och rösta fram de förslag som ska finansieras av medborgarbudgeten.

Röstningen pågår 10 juni-31 augusti 2024.

Förslagen ska:

  • Lämnas av barn 0-18 år. Vuxna får gärna hjälpa till.
  • Vara sociala aktiviteter/upplevelser och passa temat - saker man kan göra/eller uppleva tillsammans.
  • Vara en aktivitet som passar många barn och unga och kunna genomföras på stadsbiblioteket under läslovet, vecka 44 2024.
  • Kosta max 25 000 kronor per förslag.
  • Inte göra så att någon privatperson tjänar ekonomiskt på aktiviteten och inte innebära någon kostnad för deltagare i aktiviteten.
  • Utgå från grundläggande demokratiska värderingar vilket innebär att alla ska behandlas med respekt och lika värde.
  • Inte bryta mot lagen.
  • Förslaget behöver ha en kontaktperson som går att nå via telefon eller e-post.

Formulär där du lämnar ditt förslag

För mer information, vänligen kontakta:

Paula Aijmer, planeringsledare, Stadsledningskontoret

Telefon: 0701-739397

E-post: ungdomsfullmaktige@goteborg.se