Så fungerar ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige finns för att ge barn och unga ökat inflytande i olika samhällsfrågor och för att öka intresset för demokrati och politik. Ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar mellan 12 och 17 år från alla stadsdelar i Göteborg. De är förtroendevalda och har ett gemensamt ansvar för att verka för alla barn och unga i staden. Ledamöter och ersättare diskuterar tillsammans olika frågor som rör unga i Göteborg och väljer själva vilka ämnen som är relevanta att ta upp. Genom tät och nära kontakt med vuxna politiker har ungdomsfullmäktige verkligt politiskt inflytande.

Så här fungerar ungdomsfullmäktige

Vad?

Ungdomsfullmäktige består av ungdomar från hela Göteborg. Det finns 81 ledamöter och 20 ersättare – totalt 101 personer. Ungdomsfullmäktige har möjlighet att väcka förslag, ställa frågor, framföra synpunkter och lämna yttranden (uttalanden). Förslag kan riktas till stadens nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag. Hur staden tar hand om förslagen avgörs från fall till fall beroende på frågans innehåll. Förvaltningar och nämnder kan också ställa frågor till ungdomsfullmäktige.

Vem?

Den som ska kunna bli vald till ungdomsfullmäktige måste vara folkbokförd i Göteborg (det vill säga bo här), ha börjat årskurs 6 och vara högst 17 år. För att kunna rösta i ungdomsfullmäktiges val måste du vara folkbokförd i Göteborg, ha börjat årskurs 5 och på valdagen ännu inte ha fyllt 18 år.

Hur?

Ledamöter och ersättare deltar aktivt i ungdomsfullmäktiges arbete och medverkar i utskotten som bildas. Utskotten är arbetsgrupper med olika ansvarsområden.  

När?

Tiden en ledamot eller ersättare sitter i ungdomsfullmäktige kallas för mandatperiod. Den är ett år. En person kan bli vald flera gånger och alltså sitta kvar i flera år. Valet hålls varje år i mitten av november och mandatperioden sträcker sig från 1 januari till 31 december. 

Varför?

Ungdomsfullmäktige finns för att ge barn och unga ökat inflytande i samhällsfrågor och för att öka intresset för demokrati och politik.

Policy 2023

I ungdomsfullmäktige visar vi respekt och lyssnar även om vi tycker olika. Att uppmuntra varandra och att samarbeta är viktigt för oss. Vi är snälla, trevliga och använder ett vårdat språk. Alla är lika värda och vi stöttar varandra så att alla kan vara delaktiga. Ingen ska känna sig utanför i ungdomsfullmäktige. 

Policy 2022

Respekt och alla människors lika värde är viktigt för oss i ungdomsfullmäktige. Vi är snälla mot varandra, lyssnar på varandra och dömer inte. Ungdomsfullmäktige är en trygg och trevlig plats med bra stämning där du känner dig välkommen. Vi använder alltid ett vårdat språk. I ungdomsfullmäktige kan du uttrycka din åsikt och vara dig själv! 

Policy 2021

I ungdomsfullmäktige så respekterar vi varandra. Våra olikheter är vår styrka och vi lyssnar alltid på varandra även när vi tycker olika. Att vara snäll, hjälpsam och rättvis är viktigt för oss. Ungdomsfullmäktige är en trygg plats med ordning och reda.

Policy 2020

I ungdomsfullmäktige utgår vi från alla människors lika värde. Vi respekterar varandra även om vi tycker olika. Trygghet och samarbete är viktigt för oss, därför är vi snälla, hjälpsamma och trevliga mot varandra. I ungdomsfullmäktige lyssnar vi på varandra och använder ett vårdat språk.

Policy 2019

Vi är den unga rösten i Göteborg! I ungdomsfullmäktige så tror vi på alla människors lika värde och respekt. Åsiktsfrihet är viktigt för oss och vi lyssnar på varandras idéer. Ungdomsfullmäktige ska vara en öppen, trygg och jämlik gemenskap för alla. Tillsammans skapar vi en trevlig och aktiv mötesplats där alla är snälla mot varandra. En plats där man kan vara sig själv.

Policy 2018

Vi är den unga rösten i Göteborg!
I ungdomsfullmäktige så respekterar vi varandra. Alla får säga vad de tycker och tänker. Vi skapar en trygg miljö genom att stötta och uppmuntra varandras idéer. I ungdomsfullmäktige lyssnar vi på varandra. Vi jobbar för ett samhälle där alla är lika värda och strävar för att göra Göteborg till en bättre plats för unga. Det är viktigt för oss att samarbeta med andra för att göra samhället bättre!

Policy 2017

Vi är den unga rösten i Göteborg!
I ungdomsfullmäktige känner vi glädje, trygghet och visar varandra respekt. I vårt arbete känner vi engagemang och vi samarbetar. I ungdomsfullmäktige strävar vi efter allas lika värde och jämställdhet. Vi brinner för ungas rätt till frihet och demokratiskt inflytande.

Policy 2016

Vi är den unga rösten i Göteborg. I ungdomsfullmäktige känner alla glädje och engagemang. Vi är kreativa och tror på alla människors lika värde. Ungdomsfullmäktige är som en familj.

Policy 2015

Ungdomsfullmäktige är gemenskap, delaktighet och trygghet. Här är alla lika värda och allas röster väger lika tungt. Vi är stadens unga röst! Ungdomsfullmäktige är gemenskap, delaktighet och trygghet. Här är alla lika värda och allas röster väger lika tungt. Vi är stadens unga röst!

Vad ungdomsfullmäktige genomfört

Ungdomsfullmäktige har drivit igenom att alla skolungdomar i Göteborg får åka gratis fram till klockan 22 med sina skolkort med kollektivtrafiken. Under 2021 arbetar ett av utskotten vidare med frågan om att alla skolungdomar ska få åka med skolkorten även på helger och lov.