Så fungerar ungdomsfullmäktige


Ungdomsfullmäktige finns för att ge barn och unga ökat inflytande i olika samhällsfrågor och för att öka intresset för demokrati och politik. Ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar mellan 12 och 17 år från alla stadsdelar i Göteborg. De är förtroendevalda och har ett gemensamt ansvar för att verka för alla barn och unga i staden. Ledamöter och ersättare diskuterar tillsammans olika frågor som rör unga i Göteborg och väljer själva vilka ämnen som är relevanta att ta upp. Genom tät och nära kontakt med vuxna politiker har ungdomsfullmäktige verkligt politiskt inflytande.

Vad?

Ungdomsfullmäktige består av ungdomar från hela Göteborg. Det finns 81 ledamöter och 20 ersättare – totalt 101 personer. Ungdomsfullmäktige har möjlighet att väcka förslag, ställa frågor, framföra synpunkter och lämna yttranden (uttalanden). Förslag kan riktas till stadens nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag. Hur staden tar hand om förslagen avgörs från fall till fall beroende på frågans innehåll. Förvaltningar och nämnder kan också ställa frågor till ungdomsfullmäktige.

Vem?

Den som ska kunna bli vald till ungdomsfullmäktige måste vara folkbokförd i Göteborg (det vill säga bo här), ha börjat årskurs 6 och vara högst 17 år. För att kunna rösta i ungdomsfullmäktiges val måste du vara folkbokförd i Göteborg, ha börjat årskurs 5 och på valdagen ännu inte ha fyllt 18 år.

Hur?

Ledamöter och ersättare deltar aktivt i ungdomsfullmäktiges arbete och medverkar i utskotten som bildas. Utskotten är arbetsgrupper med olika ansvarsområden.  

När?

Tiden en ledamot eller ersättare sitter i ungdomsfullmäktige kallas för mandatperiod. Den är ett år. En person kan bli vald flera gånger och alltså sitta kvar i flera år. Valet hålls varje år i mitten av november och mandatperioden sträcker sig från 1 januari till 31 december. 

Varför?

Ungdomsfullmäktige finns för att ge barn och unga ökat inflytande i samhällsfrågor och för att öka intresset för demokrati och politik.

Policy 2023

I ungdomsfullmäktige visar vi respekt och lyssnar även om vi tycker olika. Att uppmuntra varandra och att samarbeta är viktigt för oss. Vi är snälla, trevliga och använder ett vårdat språk. Alla är lika värda och vi stöttar varandra så att alla kan vara delaktiga. Ingen ska känna sig utanför i ungdomsfullmäktige. 

Vad ungdomsfullmäktige genomfört

Ungdomsfullmäktige har drivit igenom att alla skolungdomar i Göteborg får åka gratis fram till klockan 22 med sina skolkort med kollektivtrafiken. Under 2023 arbetar ett av utskotten vidare med frågan om att alla skolungdomar ska få åka med skolkorten även på helger och lov.