Vanliga frågor


Här finner du svaren på de vanligaste frågorna ungdomsfullmäktige får. Du kan alltid kontakta kansliet för att få hjälp.

Vem får vara med i ungdomsfullmäktige?

Den som är folkbokförd (bor) i Göteborg, har börjat  6:e klass men inte fyllt 18 år kan ställa upp i valet till ungdomsfullmäktige.

Jag vill ställa upp i valet till ungdomsfullmäktige, hur gör jag? 

Du som vill kandidera i valet till ungdomsfullmäktige registrerar dig på webben i en särskild valapplikation. Anmälan (valapplikationen) för kandidater i årets val öppnar fredagen den 1 oktober. Din skola, samordnaren i din stadsdel eller ungdomsfullmäktiges kansli  kan också hjälpa dig tel: 031 365 0413 eller mejl: info@ungdomsfullmaktige.se

Vem får rösta i valet till ungdomsfullmäktige?

Den som har börjat 5:e klass men inte fyllt 18 år får rösta. Du måste också vara folkbokförd (bo) i Göteborg. 

Jag kan inte rösta? 

Kontakta kansliet 031 368 0413

När är valet till ungdomsfullmäktige och hur röstar jag?

2023 är valet 10-20 november. Valet sker på webben du kan rösta via goteborg.se

Får jag besöka ett möte med ungdomsfullmäktige?

Självklart, våra möten är öppna för allmänheten. Vill du besöka kontoret är det bra att ringa innan.

Jag vill påverka men inte gå med i ungdomsfullmäktige, hur gör jag? 

Du kan lämna ditt förslag eller idé till ungdomsfullmäktiges kansli, info@ungdomsfullmaktige.se så omhändertas den i ungdomsfullmäktiges arbete. Det finns också ungdomsråd i stadsdelarna.