Allt om valet till ungdomsfullmäktige


Fredagen den 10 november till och med måndagen 20 november 2023 kan du rösta på någon som kandiderar i ditt stadsområde. Valet gäller att välja ledamöter till ungdomsfullmäktige i Göteborg.

Valet 2024

För att kunna bli ledamot eller ersättare krävs att du

  • är folkbokförd i Göteborg (det vill säga att du bor i Göteborg)
  • har börjat årskurs 6 och är högst 17 år

Varje år vecka runt vecka 46 i november, är det val till ungdomsfullmäktige. Valet är personval utan några partitillhörigheter. Själva röstningen sker elektroniskt på nätet. Via din skola får du information om hur valet fungerar.

Alla ledamöter och ersättare väljs av jämnåriga ungdomar i skolor och gymnasier i hela Göteborg.

Tiden som en ledamot eller ersättare sitter i ungdomsfullmäktige kallas för en mandatperiod. Mandatperioden är 1 år. Du kan ställa upp till omval fram till du fyller 18 år.

Det väljs 81 ledamöter och 20 ersättare och mandaten (platserna)  fördelas i stadsområden beroende på hur många barn det bor i området. I valet 2023 fördelas mandaten:

Nordost 19, Centrum 17, Sydväst 20 , Hisingen 25

Rösta

Valet år 2024 är den 8-18 november och all röstning sker på webben i en särskild valapplikation. Du som har börjat i årskurs fem men inte fyllt 18 år och bor i Göteborg får rösta. Rösta här! Röstningen öppnar den 8  november 2024. 

Kandidera

Du som vill kandidera i valet till ungdomsfullmäktige ska ha börjat årskurs 6 men inte fyllt 18 år valets första dag den 8 november. Du behöver också bo, vara folkbokförd i Göteborg. 

För att kandidera behöver du registrera dig, det gör du här: Registrera kandidat Kandideringen öppnar 1 oktober 2024.

Valet är ett personval, med detta menas att väljarna röstar på dig de frågor du tycker är viktiga för stadens barn och unga och inte politiska partier. Som kandidat i valet representerar du en av Göteborgs stadsområden, du väljer själv vilket stadsområde du vill representera.

Behöver du hjälp?

Kontakta ungdomsfullmäktiges kansli eller samordnaren (nedan) i antingen via mejl eller ring Göteborgs stad 031-365 00 00.

Du kan alltid fråga en lärare om hjälp eller ringa till ungdomsfullmäktige 031-368 04 13.

Samordnare för valet till ungdomsfullmäktige

Fredrika Ideblad

Telefon: 0728-565213

E-post: fredrika.ideblad@grundskola.goteborg.se

Här finns en lista över ledamöter och ersättare för mandatperioden 2023

Film om valet till ungdomsfullmäktige