Dags för val till ungdomsfullmäktige


Publicerad 1 oktober 2021

Den 5 november startar valet till ungdomsfullmäktige. Alla barn och unga som bor i Göteborg och har börjat årskurs 5  men inte fyllt 18 år valets första dag den 5 november får rösta.

Dags att rösta i valet till ungdomsfullmäktige - valet börjar 5 november

Den 5–15 november är det val till Göteborgs ungdomsfullmäktige. Alla barn och unga som bor i Göteborg och har börjat femte klass men ännu inte fyllt 18 år får rösta. De som väljs får en möjlighet att påverka politiker och tjänstepersoner.  

Kandidaterna i valet representerar en av Göteborgs stadsområden, och de väljer själva vilket stadsområde de vill representera. 

 

Göteborgs ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar mellan 12–17 år. Sammanlagt 81 ledamöter och 20 ersättare. De kommer från hela Göteborg och bestämmer själva vilka frågor som ska diskuteras. Ungdomsfullmäktige har ingen formell makt, men kan genom sitt arbete påverka kommunens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar i frågor som rör unga.  

 

Fakta om valet till ungdomsfullmäktige 

  • 2021 års val till ungdomsfullmäktige 2022 pågår den 5-15 november  

  • All röstning sker på webben i en särskild valapplikation.  

  • Alla barn och unga som bor i Göteborg och har börjat femte klass men inte fyllt 18 år får rösta  

  • Alla barn och unga som bor i Göteborg och har börjat sjätte klass men inte fyllt 18 år får kandidera 

  • Valet är ett personval och ledamöterna representerar valfritt stadsområde.  

  • Ungdomsfullmäktige består av 81 ledamöter och 20 ersättare och val hålls varje år  

 

Länk till valet: https://ufval.goteborg.se/