Standarden på Ruddalens fotbollsarena uppgraderas


Publicerad 8 februari 2024

Omklädningsrummen som idag finns i nybyggda Ruddalens ishall används av både is-sporternas och fotbollens föreningsliv, skolor och allmänhet. Omklädningsbehovet är därför stort och en ny omklädningsbyggnad med integrerad läktare håller på att byggas mellan ishallen och arenaplanen.

I byggnaden kommer det att finnas domarrum och omklädningsrum för skolor och föreningar som använder ishallen och bollplanerna. I omklädningsbyggnaden ska det även finnas mediarum och kameraplattform. Den integrerade läktaren med tak ska rymma cirka 1 200 sittplatser.

I december 2023 fattade idrotts- och föreningsnämnden beslut om att fotbollsarenan ska uppgraderas till standard för matcher i Superettan och att förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie om en ny läktare med omklädningsrum på norra sidan av arenaplanen.

I förstudien undersöks bland annat förutsättningar, behov och den exakta placeringen av läktaren. Genom förstudien får förvaltningen en god kostnadsuppskattning och kan undvika risker och misstag senare i processen.  

Idrotts- och föreningsnämnen ska ansöka om finansiering hos kommunfullmäktige för de anpassningar som krävs för att uppgradera fotbollsarenan till standard för Superettan och att medel tillförs genom kompletteringsbudget i mars månad.

Arenakrav i Superettan

En uppgradering till Superettan ställer högre krav på bland annat belysning, antal läktarplatser och antal omklädningsrum. Standarden kräver också att det finns sjukvårdsrum, dopingkontrollrum, möjligheter till försäljning och servering av enklare mat och dryck. Det är mycket som behöver utvecklas för att nå kraven.

Krav för Superettan


Läs mer om uppgraderingen av Ruddalens fotbollsarena