Åldersgränser


Här finns information om åldersgränser som gäller i gymmet.

Från det år du fyller 13 år

Får träna själv på gymmet, efter genomgång med instruktör.