Öppettider

Här finns öppettider för Ruddalens idrottscentrum.

Reception

Gym

Bastu

Ruddalens skrinnarhall

I Ruddalens skrinnarhall finns tre isytor: en skrinnaroval, en isrink och en ny större isyta.

Puck och klubba på isrinken

Det är endast på isrinken som det är tillåtet med spel med puck och klubba. 

Insläppet kan stänga vid många besökare

Det får vara högst 150 personer i skrinnarhallen samtidigt. Det kan innebära att vi  behöver stänga insläppet. Vi jobbar nu med brandskyddsåtgärder som gör att vi kan ta emot fler besökare.


Ishall

Ruddalens bandybana har gjorts om till ishall och har öppet för allmänheten på loven under 2024.


Inlinesbanan

Inlinesbanan är just nu inte öppen för allmänheten. Föreningar och skolor kan boka genom att skicka en förfrågan via idrotts- och föreningsförvaltningens kontaktformulär.