Passbeskrivning

Här hittar du passbeskrivningar för aktuella pass på Ruddalens idrottscentrum.

Styrka

Gymcirkel

Obs! Med anledning av covid-19 erbjuder vi tillsvidare inte gymcirkel

Ett styrkeinriktat stationspass i gymmet. Olika redskap används. Åldersgräns: 16 år.