Foto: White Arkitekter

Om Medborgarkontoret

På Medborgarkontoret får du samhällsinformation och svar på dina frågor, främst rörande Göteborgs Stads verksamheter. Du kanske undrar hur du ska fylla i en blankett eller hur du söker förskoleplats åt ditt barn? Då är du välkommen till oss.

Detta kan vi göra för dig:

  • Visa dig hur du hittar fram till rätt instans eller person.
  • Förklara innehållet i brev och i myndighetsbeslut.
  • Visa hur du fyller i ansökningar och blanketter.
  • Informera om aktiviteter i området.
  • Visa dig hur du kan överklaga beslut.
  • Visa hur du söker bostad via Boplats Göteborg.
  • Ta emot klagomål och synpunkter på Göteborgs Stads verksamheter.
  • Förklara hur du kan föra fram idéer till politikerna i staden.