Webbutbildning


Den här kostnadsfria introduktionen handlar om att arbeta för en mer jämlik stad. Du får kunskap om varför arbetet är viktigt, hur skillnaderna ser ut och hur vi jobbar för att Göteborg ska bli en mer jämlik stad.

Klicka här för att komma till utbildningen

Vem kan göra utbildningen?

Utbildningen är öppen för alla att genomföra, men den har tagits fram för dig som arbetar inom Göteborgs Stad och i Västra Götalandsregionen. Målet är att ge dig en introduktion till varför vi arbetar för ökad jämlikhet, hur skillnaderna i Göteborg ser ut och vad vi gör för att minska skillnaderna. Det är inte nödvändigt att ha förkunskap om frågan för att genomföra utbildningen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen har sex kapitel. Kapitel 1 är en introduktion med film och reflektionsfråga. Kapitel 2–4 innehåller film, fördjupningsmaterial och frågor. Kapitel 5-6 ger fördjupade kunskaper i familjecentrerat arbetssätt och Staden där vi läser för våra barn. 

I varje kapitel finns en reflektionsfråga, ta dig tid och reflektera, enskilt eller i grupp. Det finns några frågor med tre svarsalternativ där två svar är rätt och ett svar är fel. Ta del av filmerna för att kunna svara rätt på frågorna.

Kapitel 1: Alla vinner på en mer jämlik stad

Kapitel 2: Det här är jämlikhet

Kapitel 3: Göteborgs skillnader i livsvillkor

Kapitel 4: Så gör vi Göteborg mer jämlikt

Kapitel 5: Fördjupning: Familjecentrerat arbetssätt

Kapitel 6: Fördjupning: Staden där vi läser för våra barn

Så genomför du utbildningen

Utbildningen genomförs antingen enskilt på mobil, läsplatta eller dator, eller på storskärm i grupp. Den kan genomföras på arbetsplatsträffar (APT) gärna fördelat över flera möten.

Varje kapitel tar mellan 10–15 minuter att genomföra, utan att räkna med tidsåtgången för det länkade fördjupningsmaterialet.

Du är färdig med utbildningen när du tagit del av alla filmer, läst, reflekterat och svarat på alla frågor. Fördjupningsmaterialet är till för dig som vill veta mer.

Gör utbildningen

Klicka här för att komma till utbildningen