Jämlikhetsrapporten 2014: Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg


Vart fjärde år släpps en jämlikhetsrapport i serien Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Rapporten ger en samlad beskrivning av skillnader mellan lika olika grupper och mellan olika delar av staden.

Bra att veta när du läser statistiken

Alla siffror gäller på gruppnivå så därför stämmer de inte alltid på enskilda personer. De områden som vi nämner är en indelning som delar upp Göteborg i 30 olika mellanområden. Exempelvis består Västra Göteborg av mellanområdena Södra Västkusten, Centrala Tynnered och Södra skärgården. Askim-Frölunda-Högsbo består av Nya Högsbo, Nya Frölunda och Stora Askim.

En karta över alla mellanområden och förklaring av indelningen kan du läsa i rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa 2014 sidan 198.

Huvudrapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

Bilaga 8: Mer om skillnader

Rättelse sidan 75 - Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

Sammanfattning av huvudrapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

English version – Summary of the Main Report Inequality in Living Conditions and Health in Gothenburg 2014