Foto: Frida Winter

Målområden


För att minska skillnaderna arbetar vi med utvalda målområden som är beslutade i styrdokumentet Göteborgs Stads program för en jämlik stad.

Att arbeta för jämlikhet är en långsiktig satsning och det kan ta flera år innan vi ser resultat. Målet kräver långsiktighet och uthållighet. En jämlik stad innebär i första hand inte att göra nytt, utan att göra mer och göra bättre. Göteborgs jämlikhetsarbete präglas av en bred samverkan och ansvar inom organisationens linje. Alla förvaltningar och bolag arbetar med målet utifrån stadens budget och Göteborgs Stads program för en jämlik stad.

Tyngden i Göteborgs jämlikhetsarbete ligger på tidiga insatser i barns liv och innan problemen har blivit för stora. Ju tidigare desto bättre. Insatserna sker till alla och mer där det behövs som mest. 

 Läs mer om varje målområde:

Målområdena är beslutade i Göteborgs Stads program för en jämlik stad