Aktuellt

 • Så ska storstäderna bli mer jämlika

  Publicerad 2 maj 2019
  I snart 10 år har Sveriges tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö arbetat för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa för invånarna. Nu ska städernas satsningar studeras för första gången.
 • Flygande matta landar i Göteborg

  Publicerad 30 april 2019
  Nu landar strax en flygande matta på Kungstorget. Det är första stoppet för mattan som i vår och sommar ska besöka nio platser och fylla dem med upplevelser. Tanken är att knyta ihop staden och främja integration och trygghet.
 • Jämlikt Göteborg – ny fördjupad webbutbildning för dig som jobbar med barn

  Publicerad 5 april 2019
  Nu lanseras två nya fördjupningskapitel i Jämlikt Göteborgs webbutbildning. De två kapitlen ger kunskaper i ”familjecentrerat arbetssätt” och ”Staden där vi läser för våra barn”. Fördjupningarna vänder sig i första hand till dig som jobbar med barn, men kan vara bra för alla att ta del av.
 • Jämlikt Göteborg – vad händer nu?

  Publicerad 12 mars 2019
  Arbetet för en mer jämlik stad fortsätter oavbrutet. Sedan 2018 har staden ett program för en jämlik stad som sträcker sig fram till 2026 och visar på färdriktningen, mål och strategier. Programmet har en bred politisk förankring och togs i enighet av kommunfullmäktige.
 • En viktig pusselbit och del av Agenda 2030

  Publicerad 7 mars 2019
  Målen har handlat om att minska de orättvisa skillnaderna i livsvillkor och hälsa i staden och att bygga en hållbar stad, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Jämlikhetsarbetet är därmed också en viktig pusselbit och del av stadens arbete med Agenda 2030.
 • Demokratiambassadörer ska få fler att rösta

  Publicerad 6 mars 2019
  Lokala demokratiambassadörer var en del av fjolårets arbete för ökat valdeltagande i områden med låga röstsiffror. Med gott resultat. Nu görs en liknande satsning inför valet till Europaparlamentet i maj.
 • "Spökhistorierna var extra poppis"

  Publicerad 28 februari 2019
  Ny satsning på ett mer jämlikt läsande. Läs mer om pilotprojektet – Läshjärtaläger – inom ramen för stadens satsning ” Staden där vi läser för våra barn”, med målet är att stimulera till läsning hos lägerdeltagarna.
 • Bokgåva till alla barn i förskoleklass

  Publicerad 29 januari 2019
  För tredje året i rad får alla barn i Göteborg som går i förskoleklass ta emot en bokgåva av staden. Böckerna delas ut till flera tusen barn under våren och under året genomförs aktiviteter med koppling till boken på olika platser i staden.
 • Göteborgs Stad samlas till jämlikhetskonferens

  Publicerad 16 januari 2019
  Från skolans värld till ungdomssatsningar, via styrelserum, bolag och nämnder. Den 18 januari träffas mer än 400 medarbetare och förtroendevalda inom Göteborgs Stad för att mobilisera arbetet för en mer jämlik och sammanhållen stad.
 • Arbete är vägen framåt

  Publicerad 11 januari 2019
  Vårt Göteborg har i fyra artiklar följt upp Jämlikt Göteborg. Läs den sista artikeln med Andreas Lökholm, förvaltningschef för Arbetsmarknad och vuxenutbildning, där han berättar om hur arbetet inom fokusområdet Skapa förutsättningar för arbete går.
 • Maria Lejerstedt vill återskapa skolan mitt i byn

  Publicerad 11 januari 2019
  Vårt Göteborg har i fyra artiklar följt upp Göteborgs Stads långsiktiga satsning för att skapa en mer jämlik stad. Maria Lejerstedt, som leder fokusområdet En god start i livet och Goda uppväxtvillkor, lyfter Lövgärdesskolan som ett bra exempel.
 • Många satsningar för att ge barn en god start i livet

  Publicerad 11 januari 2019
  Vårt Göteborg har följt upp Göteborgs Stads långsiktiga satsning för att skapa en mer jämlik stad. Här berättar Katarina Othelius – stadsdelsdirektör för Örgryte-Härlanda och fokusledare för området ”En god start i livet”, om hur det gått hittills.
 • Henrik Kant sätter stadsmiljö och samarbete i fokus

  Publicerad 11 januari 2019
  Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant är först ut i Vårt Göteborgs artikelserie som följer upp arbetet med Jämlikt Göteborg. Han berättar om hur arbetet inom fokusområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer går just nu.
 • Anmäl dig till kursen Jämlik hälsa

  Publicerad 5 november 2018
  Våren 2019 är det dags för en ny omgång av kursen Jämlik hälsa. Göteborgs Stad i samverkan med Västra Götalandsregionen bjuder in förtroendevalda och tjänstepersoner till utbildningen. Kursen genomförs av Göteborgs Universitet på uppdrag av stadsledningskontoret.
 • Valdeltagandet lite mer jämlikt i årets val

  Publicerad 16 oktober 2018
  Enligt en undersökning som konsument - och medborgarservice låtit genomföra verkar Göteborgs Stads arbete med att öka valdeltagandet i årets val ha gett resultat. Andelen som röstade ökade mest i de områden där det behövdes som bäst, för ett mer jämlikt Göteborg.
 • "Bokstart" - utökad satsning på hembesök och läsning för alla

  Publicerad 4 oktober 2018
  Efter tre lyckade år med pilotprojektet ”Bokstart” utvidgas nu satsningen från två till tolv områden i Göteborg. Fler barn och familjer får nu stöd och inspiration till läsning och språkutveckling via hembesök. Satsningen är en del av stadens arbete för att skapa ett mer jämlikt Göteborg.
 • Skolan som öppen arena och mötesplats

  Publicerad 22 augusti 2018
  Skulle skolan kunna fungera som en öppen arena för flera aktörer utöver skolans egen verksamhet om målet är att fler barn ska lyckas i skolan? Fredagen den 17 augusti möttes flera aktörer för att få inspiration, kunskap och tid för att prata om den här möjligheten.
 • Göteborgs Stad skapar en färgsprakande Regnbågsbibbla

  Publicerad 7 augusti 2018
  Folkbiblioteken i Göteborg samlas i Trädgårdsföreningen under Europride och Kulturkalaset för att ge liv till en Regnbågsbibbla för barn, unga och föräldrar. Kolla in dagens queerbok, lyssna på live-podd, gå på seminarier med kända hbtq-profiler eller läs en saga för ditt barn.
 • Letterbox Club bokpaket ska stärka barn i utsatthet

  Publicerad 4 juni 2018
  Göteborgs Stad satsar på en engelsk metod för att stärka familjehemsplacerade barn och barn som lever med långvarigt försörjningsstöd i Göteborg. Bokpaket ska väcka nyfikenhet och läslust.
 • Långsiktigt program för en jämlik stad antaget

  Publicerad 22 januari 2018
  Torsdag den 18 januari antogs Göteborgs Stads program för en jämlik stad i Kommunfullmäktige. Programmet är ett styrande dokument för hela staden som sätter riktning för jämlikhetsarbetet från i år fram till 2026.
 • Göteborgsprojektet "Staden där vi läser för våra barn" sprids i Europa

  Publicerad 14 december 2017
  Göteborg satsar hårt på att bli en stad som läser och berättar för sina barn. Under två års tid kommer staden att hålla i ett EU-projekt där fyra andra europeiska storstäder ingår. I ”Open the door for reading” ska städerna öka sin kompetens, våga testa nytt och utveckla sitt läsfrämjande arbete.
 • Både ljuspunkter och dystra trender i nya Jämlikhetsrapporten

  Publicerad 4 december 2017
  Göteborgs Stads nya jämlikhetsrapport visar att Göteborg är en bra stad att leva i för de allra flesta. Inom viktiga områden, som behörighet till gymnasiet och arbetslöshet, har skillnaderna minskat. Men ojämlikheten mellan stadens områden och grupper är fortfarande tydlig och allvarlig.
 • Nya samordnare i varje stadsdel för att stärka familjer

  Publicerad 22 november 2017
  Göteborgs Stads och Västra Götalandsregionens storsatsning på familjecentrerat arbetssätt fortsätter. Förutom att alla tio stadsdelar får minst en familjecentral har det nu anställts processledare för att samordna och stärka det familjecentrerade arbetet i varje stadsdel.
 • Nyanlända får stöd i att starta företag i Sverige

  Publicerad 5 juni 2017
  Under maj månad har ett snabbspår för nyanlända i att starta företag pågått på Hisingen i Göteborg. Deltagarna har med stöd på flera olika språk fått lära sig om förutsättningar för företagande i Sverige.
 • Öppna världen för ditt barn med sagorna som bryter normer

  Publicerad 1 juni 2017
  Under West Pride som pågår 7-11 juni finns det möjlighet att delta i regnbågsfärgade sagostunder med speciellt utvalda och riktigt bra barnböcker. I Göteborgs Stads tält i Regnbågsparken finns sagoläsare från biblioteket som läser och berättar, visar och tipsar om barnböcker som bryter normer.
 • Mer högläsning med bokpresent till varje barn i förskoleklass i Göteborg

  Publicerad 15 maj 2017
  Under den första veckan i juni får alla 6-åringar i Göteborg varsin bokgåva tillsammans med en inbjudan till en sagofest på Barnens kulturkalas i Trädgårdsföreningen. Sommarlovsboken och Sagofesten är en del av Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar och 400-årsjubileet 2021.