Enkät

Är du en entusiastisk båtägare eller drömmer om att äga en båt i framtiden?    Vi behöver din hjälp och uppskattar om du tar några minuter av din tid och deltar i vår enkät om elektriska fritidsbåtar och båtlivet i allmänhet.

Här hittar du länken till enkäten

Var med och påverka framtidens båtliv!


Projektet GO:LEIF (Grön omställning med Laddning, Elektrifiering och Infrastruktur för Fritidsbåtar) ska på sikt bidra till en grönare omställning globalt inom hamnbranschen.

I Sverige finns cirka 500 000 motoriserade fritidsbåtar och i Norge nästan lika många längs kusten. Idag drivs i stort sett alla fritidsbåtar med fossila bränslen och orsakar förutom klimatpåverkan även miljöskadliga utsläpp. I både Sverige och Norge beräknas koldioxidutsläppen från fritidsfartyg till över 400 000 ton per år. Globalt är fritidsbåtsmarknaden en miljardindustri och en sektor som för närvarande är fast i användningen av fossil energi. Det finns ett stort behov av en grön omställning med smart teknik och hållbara affärsmodeller.

Projektet ska bidra till att fritidsbåtsektorn kan ställa om till eldrift med Skagerraksregionen som föregångare - och samtidigt stärka och utveckla det regionala näringslivet i branschen. Visionen är att regionen ska bli världsledande både inom användning, men även inom utveckling och produktion av eldrivna fritidsbåtar. Detta ska bland annat ske genom att öka kunskapen och intresset hos de primära målgrupperna samt att testa laddinfrastrukturen.

Här kan du läsa mer om projektet go:Leif