Information om Grefabs åtgärder för att minska elförbrukningen

Publicerad 29 november 2022

Det är elbrist i Europa och det gör att det finns risk för effektbrist i det svenska elnätet i vinter. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Göteborg har gett alla nämnder och styrelser i uppdrag att genomföra energibesparande åtgärder för vintern 2022/2023.

Grefab har sett över åtgärder för att minska elförbrukningen utifrån den energisituation som råder.

Grefabs styrelse har därför bestämt att:

- Att minska leveransen av el på land med 4 timmar per dygn från nuvarande
8.00-22.00 till 10.00-20.00 vilket är en tillfällig justering av stycke a §5 i Grefabs Allmänna villkor.

 - Att släcka belysningen på bryggor där det inte ligger båtar som har vinteravtal med Grefab, och där det är möjligt.

Tänk på att :
Eluttagen får bara användas för handverktyg och batteriladdning, men inte för värmehållning, avfuktningsaggregat eller kylskåp.
El bara får vara kopplad till båten när du har kontroll över elanvändningen och anslutningarna.

Grefab kommer att koppla ur obevakade kablar som upptäcks på området, utan föregående meddelande.  Allmänna villkor § 5, Särskilda bestämmelser om nyttjande av el.

Läs mer om kampanjen – ”Varje kilowattimme räknas” på www.energimyndigheten.se

Nu hjälps vi åt att minska elanvändningen