Foto: Johan Andrén

GS Buss AB

GS Buss ger dig en bra och hållbar kollektivtrafik med buss i Göteborg.

Med 65 bussar trafikerar vi linjerna 16X, 17, 59, 60 och 62. Nära hälften av bussarna är tysta och miljövänliga elbussar introducerade hösten 2019. Övriga bussar drivs av RME och gas för minsta möjliga miljöpåverkan.