Foto: Johan Andrén

Skyltverkstaden


Skyltverkstaden erbjuder alla typer av fordonsfoliering, design och framtagning av skyltar och informationsmaterial.

Vi är en enhet inom GS Trafikantservice AB som i huvudsak arbetar med vinyl.

Vi tillverkar bland annat:

  • Skyltar till stadens alla hållplatser
  • Tillfälliga skyltar till trafikomläggningar
  • Dekaler till delar av kollektivtrafiken
  • Foliering utav stora delar av Göteborgs Stads fordonsflotta

Förutom de stora uppdragskategorierna arbetar Skyltverkstaden med en mängd varierande projekt inom grafisk storformatsproduktion. Skyltverkstaden präglas av ett servicetänk där varje uppdrag ses som ett samarbete med kunden för att nå bästa resultat.

Kontaktuppgifter

Telefon

031-732 12 19

Mejl

skyltverkstaden@sparvagen.goteborg.se