Om olyckan är framme

Att resa med buss är ett av de säkraste sätten att färdas på, men vad gäller om olyckan är framme? Våra skaderutiner förklarar vad som händer vid en olycka och vem som är ersättningsskyldig. Vid skadetillfället är det en fördel om du kan kontakta föraren. Föraren kan snabbt kalla på den hjälp som behövs via radio samt registrera händelsen i vårt avvikelsesystem.

Personskador

Du kan få ersättning från GS Buss när du:
  • skadat dig på en buss
  • skadat dig vid på- eller avstigning
  • blivit påkörd eller tillstött av en buss på ett sätt som leder till skada
GS Buss ersätter inte skador som orsakats av yttre händelse, som inte kan kopplas till bussdriften. Till exempel om någon kastar en sten på bussen och glassplitter medför personskada.

Egendomsskador

Egendom ersätts endast om GS Buss gjort fel eller varit oaktsamma under resan. Till exempel ersätts inte skador på kläder som uppstått genom klotterfärg, snus eller tuggummi.

Fordonsskador

Om ditt fordon skadats vid en sammanstötning med en buss ska du omgående kontakta ditt försäkringsbolag. Ta också kontakt med GS Buss.

Skadeanmälan

Vid ersättningskrav kontaktar du GS Buss.

Telefon

031-732 18 94

Telefontid

Vardagar kl.09:00 – 11:00 och 13:00 – 15:00