Styrelsen


Här hittar du styrelserna för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Politiker i styrelsen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Kontaktuppgifter till politiker i styrelsen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Politiker i styrelsen GS Buss AB

Kontaktuppgifter till politiker i styrelsen GS Buss AB

Politiker i styrelsen GS Trafikantservice AB

Kontaktuppgifter till politiker i styrelsen GS Trafikantservice AB