GS Trafikantservice AB


GS Trafikantservice erbjuder effektiva, miljö- och kvalitetsmässiga trafiknära tjänster och produkter inom kollektivtrafikområdet. Till exempel information, kommunikation, underhåll av hållplatser, terminalvärdar samt trafikledning.

Vår vision:

Med kundfokus, kvalitet, samarbete och engagerade medarbetare erbjuder vi trafiknära tjänster till kollektivtrafiken i Göteborgsregionen.

Vårt mål:

Alltid ligga i framkant när det gäller kundupplevd kvalitet och vara ledande när det gäller effektivitet och utveckling av våra tjänster.

Våra enheter:

  • Vi utför drift och underhåll på våra hållplatser för kollektivtrafiken genom vår enhet Hållplatsservice.
  • Resurspoolen tillhandahåller bland annat informatörer som vid evenemang och störningar i kollektivtrafiken hjälper våra resenärer hitta rätt i en många gånger komplicerad stadsbild.
  • Skyltverkstaden erbjuder alla typer av fordonsfoliering, design och framtagning av skyltar och informationsmaterial.
  • Terminalledningen på Nils Ericson Terminalen dirigerar ankommande och avgående bussar, informerar resenärer i terminalen, bedriver ledsagning av resenärer och planerar vid tågersättningar. Enheten bemannar också delar av Västtrafiks störningshantering.

Kvalitet och miljö:

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Ägarskap:

GS Trafikantservice AB är helägt av Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB.