Ledning

Här hittar du ledningen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Ledning Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Tillförordnad VD

Dan Paulström
Telefon 031-732 10 00

Ledning GS Buss AB

Tillförordnad VD

Dan Paulström
Telefon 031-732 10 00

Operativ ledning

Dan Paulström
Telefon 031-732 10 00 

Ledning GS Trafikantservice AB

Tillförordnad VD

Dan Paulström
Telefon 031-732 10 00

Operativ ledning

Dan Paulström 
Telefon 031-732 10 00