Hållplatsservice

Vi sköter din hållplats. Hållplatsservice arbetar med daglig skötsel och underhåll av hållplatser, terminaler och stationer i syfte att underlätta resandet, öka trafikintäkterna och bidra till en ökad trivsel och trygghet.

Vi är verksamma inom:

  • Göteborg
  • Ale
  • Härryda
  • Kungälv
  • Lerum
  • Mölndal
  • Partille
  • Öckerö.

Vid fel eller synpunkter på hållplatsen kontakta Västtrafiks kundservice.