Behandling av personuppgifter


Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB värnar om din integritet och att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter och varför. Allt görs på ett säkert och lagligt sätt enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Denna integritetspolicy beskriver Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB behandlingar av dina personuppgifter när du är kund eller anställd eller om du i något annat ärende kontaktar bolaget.

Styrelserna ansvarar för dina uppgifter

Styrelserna för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB är ansvariga för att dina uppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Integritetspolicy

Så skyddar vi dina uppgifter

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB skyddar och behandlar alltid dina personuppgifter enligt lagen och med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall.

Så får bolagen dina uppgifter

I de flesta fall får bolagen dina uppgifter från:

  • Direkt från dig – när du lämnar någon form av information till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Exempelvis om du ingår avtal med Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB, anmäler borttappat föremål eller liknande.
  • Från någon annan källa – Det kan handla om uppgifter från Skatteverket, Folkbokföringen eller andra offentliga källor, i syfte att användas för till exempel adressuppdatering.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Uppgifterna som vi behandlar om dig kan vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, fakturor, betalningsinformation och annat som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Så använder vi dina uppgifter

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra våra åtaganden mot dig, eller när du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Bolagen kan också behöva behandla dina uppgifter på grund av lagar och förordningar.
I vissa fall kan bolagen behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. I de fallen kommer du alltid att få tydlig information om varför och vad det är du samtycker till.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina uppgifter används av Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB och av våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra det på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut, eller för att skydda våra egna eller tredje parts rättigheter.
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB är kommunala bolag och lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att vissa handlingar är allmänna handlingar som bolagen måste lämna ut om någon begär det. Innan vi lämnar ut en handling gör vi en sekretessbedömning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB sparar dina uppgifter enligt de gallringsbeslut som gäller för respektive handling och som är godkänt av Regionarkivet. Gallringsbesluten innehåller information om när bolagen får ta bort handlingar som innehåller dina uppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära att få information om vilka uppgifter vi har sparat om dig. För att få ett registerutdrag vänder du dig till info@gskollektivtrafik.goteborg.se eller så skickar du ett brev till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, Hildedalsgatan 8A, 41705 Göteborg.

Informationen kommer skickas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos bolagen är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som är allmänna handlingar eller när det finns lagstadgat krav på lagring. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till att uppgifterna måste sparas.

Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

För dig som vill veta mer

Om du vill veta mer om dina generella rättigheter gällande personuppgifter kan du besöka Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. Du kan också vända dig till Stadens dataskyddsombud på dso@intraservice.goteborg.se för mer information om hur Staden behandlar dina personuppgifter. Läs mer på Stadens hemsida för behandling av personuppgifter.