Till sidans huvudinnehåll

Hur mår elevhälsan?

Publicerad 28 maj 2021

"Elevhälsan är hela skolans angelägenhet" Lärande och hälsa hänger tätt ihop. Elever som mår bra har mycket lättare att nå skolans mål. Dessutom är ökad måluppfyllelse hälsobyggande i sig. Men när elever mår dåligt så har de svårt att lära sig – vad kan vi göra åt det? I detta avsnitt av podden Skolverkstan samtalar grundskoledirektör Bengt Randén med rektorn Anna-Kristina Jerlhag och läraren Angelica Prybil om hur de lägger grunden för skolans elevhälsoarbete och ett hållbart, långsiktigt lärande.


– Man får börja med att tänka på att barnet kanske är här från sex på morgonen till sex på kvällen. Eller mellan åtta och ett. Hur ska vi göra för att barnet ska må bra? säger Anna-Kristina Jerlhag rektor på Långmosseskolan.

Långmosseskolan är en F–3-skola som ligger i Gårdsten, nordost om Göteborg. De har jobbat länge och systematiskt för att skapa en samsyn om elevhälsa. Som ett exempel har alla i personalen fått fortbildning i specialpedagogik för att underlätta samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna. När lärarna vänder sig till elevhälsoteamet för att få hjälp att stötta en elev ska det vara tydligt vem som gör vad, samtidigt som ingen ska behöva lösa svåra problem på egen hand.

– Hos oss är det öppna dörrar till elevhälsoteamet. Skolkuratorn sitter med öppen dörr, man kan gå dit. En annan viktig sak är att det är tillåtet att misslyckas ibland. Då får man prata om det och försöka göra bättre nästa gång, säger Angelica Prybil lärare på Långmosseskolan.

”Vi behöver alla lägga våra bitar i pusslet”
För rektor Anna-Kristina Jerlhag är det viktigt att alla som finns runt barnen är med och bygger upp en hälsosam helhet.

– Efter mötet med elevhälsoteamet ska alla känna att det är på gång, jag har fått hjälp. För detta är inte en engångsgrej utan vi behöver alla lägga våra bitar i pusslet, säger Anna-Kristina Jerlhag.

Ordet tillsammans förekommer ofta i samtalet. I Angelica Prybils arbetslag jobbar man med kunskap, trygghet och att alla elever ska må bra.

– Vi är tre lärare och en fritidspedagog som jobbar med två klasser i ettan. Vi planerar undervisningen tillsammans och ser båda klasserna som ”våra” barn. Det samarbetet gör att barnen känner sig trygga och delaktiga, säger Angelica Prybil.

Möjligheter och tid
Att långsiktiga samarbeten är viktiga för skolans uppdrag kring hälsa och lärande är alla de tre medverkande överens om.

– Nu gör vi ju en förändring också i förvaltningen och elevhälsans professioner kommer närmare skolan och rektors ledning, berättar Bengt Randén och vänder sig till Anna-Kristina Jerlhag med en fråga om hur hon ser på rektorns roll.

– Jag tror att rektorns viktigaste roll är att ge möjligheter och tid. I början på Långmosseskolan var vi tvungna att sätta en gemensam målbild. Och sen utifrån den så kunde jag jobba med lärare, förskollärare, fritidshemspersonal och elevhälsa med olika processer som gick åt ett gemensamt håll. Och nu jobbar vi gemensamt på ett helt annat sätt, svarar hon.

Lyssna på samtalet i podden Skolverkstan

FAKTARUTA

Fakta om podden Skolverkstan
När: En gång i månaden
Var: I de appar där poddar finns
Hur: Bengt Randén, grundskoledirektör samtalar med en gäst eller två om ett ämne
Varför: Lyfta frågor som är viktiga för skolan
Läs mer: Skolverkstan – en podd om lärande

Fakta om Bengt Randén
Ålder: 60
Titel: direktör Göteborgs grundskoleförvaltning
Tidigare jobb: utbildningschef Göteborgsregionen (GR), utbildningschef Partille kommun, rektor med mera
Bra att veta om Bengt: gillar rock och har haft skivaffär i Haga

Fakta om Anna-Kristina Jerlhag
Ålder: 49
Titel: rektor
Tidigare jobb: lärare och biträdande rektor
Bra att veta om Anna-Kristina: gillar att sitta på en klippa vid havet och lyssna på vågskvalp

Fakta om Angelica Prybil
Ålder: 49
Titel: klasslärare och arbetslagsledare
Tidigare jobb: arbetat som lärare i Angered i över 20 år. Tidigare klasslärare på Kristinaskolan. Även arbetat med alfabetisering i Dominikanska Republiken ett par år
Bra att veta om Angelica: brinner för språkutveckling. Älskar bild, musik och dans. Talar flytande spanska och studerar arabiska

Fakta kring Långmosseskolan F-3
Ligger i: Gårdsten, Angered
Antal elever: 380
Antal medarbetare: 60
Största utmaning: tid till allt vi vill göra
Största tillgång: all personal och alla elever

${loading}