Till sidans huvudinnehåll
Bild av staty mitt på Olof Palmes plats.
Upphandlingen är klar och nu startar arbetet med att beskriva hur Olof Palmes plats ska utformas.

Nu startar arbetet med att ge form åt Olof Palmes plats

Publicerad 27 juni 2022

Upphandlingen av gestaltning av Olof Palmes plats är nu avslutad. Uppdraget gick till 02landskap. Omkring årsskiftet 2023/2024 ska gestaltningen vara klar och presenteras.

Till grund för upphandlingen ligger den förstudie som park- och naturförvaltningen tog fram och som var klar i mars 2022Den innehåller en beskrivning av platsens förutsättningar och funktion i staden, behov kopplade till platsen och förslag på möjlig utveckling.

Exempel ur förstudien på vad som behövs på platsen är fler och olika typer av sittplatser, lekmöjligheter, ökad tillgänglighet med tydliga stråk och bättre belysning, fortsatt möjlighet för grupper att samlas samt mer grönska och blomning med variation över året.

– Vi vill få in mycket på en liten yta – som dessutom ligger mitt i den pågående stadsutvecklingen mellan Masthuggskajen och Haga – så hur platsen ska utformas är en utmanande uppgift att lösa. Nu startar vi det arbetet tillsammans med 02landskap, som vann upphandlingen, säger projektledare Johanna Axelsson, park- och naturförvaltningen.

En viktig knutpunkt och mötesplats

Utgångpunkten för gestaltningen och upprustningen är att Olof Palmes plats även fortsatt ska fungera som en viktig knutpunkt och mötesplats för olika grupper, åldrar och syften. Oavsett vem du är ska du känna dig välkommen och trygg, dygnet runt, året om.

Under våren 2024 ska en gestaltning – det vill säga en beskrivning av vilka funktioner platsen ska innehålla och hur den ska se ut – att presenteras. Nästa steg är att upphandla en entreprenör som ska genomföra upprustningen.

– Eftersom upprustningen måste anpassas till byggnationen som redan pågår i området kan vi inte ange en exakt tidpunkt för när vi kan komma i gång, säger projektledare Johanna Axelsson, park- och naturförvaltningen.

${loading}