Till sidans huvudinnehåll
Bryggdäck som går ut i vattnet i förgrunden och bakom syns en torgyta med planteringar samt nybyggda flerfamiljshus i modern stil.
Den pågående byggnationen av grönskande torg och bryggdäck i älven bidrar till att förverkliga visionen om Lindholmshamnen som ”Lindholmens gröna lunga”. Visionsbild: Lindholmshamnen.se

Lindholmshamnen 2024: Torg och bryggdäck byggs i älven och samtliga bostäder inflyttade

Publicerad 29 januari 2024

Utbyggnaden av Lindholmshamnen är i sluttampen och mycket ska färdigställas under året. Bostäder, bryggdäck, torgyta, planteringar, gator och konstverk. Helt utbyggt ska området vara under 2025.

Lindholmshamnen har bebyggts sedan 2016 och har successivt fyllts av det liv som beskrivs i visionen "Lindholmens gröna lunga". Här finns idag tre kvarter med 384 bostäder, klara och inflyttade. Dessutom finns en förskola och restauranger som skapar liv i området, inte bara vardagar utan även under helger.

– Den sista etappen bostäder ska stå klar under 2024. Den innehåller 197 bostäder, varav 40 är kooperativa hyresrätter för unga. Inflyttning sker från och med januari 2024, berättar Åsa Svensson, projektledare på Älvstranden Utveckling.

Ny mark i älven för torg och bryggdäck

Framför Götaverkens gamla maskinhall finns sedan 2022 Maskinparken som, förutom att vara en inbjudande grön oas, kan ta om hand stora mängder regnvatten vid skyfall. Ett stenkast därifrån finns sedan 2021 ett parkstråk för lek, aktiviteter och vila.

Och fler mötesplatser ska det bli. Närmast vattnet förlängs markytan ut i älven för att skapa plats för ett grönskande torg och bryggdäck.

– Vi anlägger ny mark i älven för att skapa en mötesplats i direkt anslutning till vattnet. Själva byggnationen ska vara klar till sommaren och under planteringsäsongen i höst kommer grönskan på plats på torgytan, säger Desirée Bosch, projektledare, exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad.

För variation i färg, form och struktur kommer olika sorters träd, buskar och perenner att planteras. Det blir bland annat träd som körsbärskornell, kopparlönn och svarttall, buskar som havtorn, myrtentry och klätterbenved samt perenner som strandtrift, krypmalört och röd solhatt.

På bryggdäcket kommer en byggnad att uppföras med start under 2024. Den kommer bland annat att innehålla kontorslokaler och en restaurang.

Kyla och is har inte stoppat byggnationen av torg och bryggdäck i älven. Foto: Lindholmshamnen.se

Flytt av gång- och cykelbana

Under våren pågår också arbeten med att färdigställa ytor och gator omkring kvarteret som byggs mellan Götaverksgatan och Lindholmshamnen. Korsningen Götaverksgatan/Lindholmshamnen byggs om för att anpassas för gångtrafik.

Dessutom får gång- och cykelbanan, som går i allén mellan Götaverksgatan och Theres Svenssons gata, ny dragning. Den nya sträckningen blir längs fasaden på västra sidan av gatan.

Tredje konstverket i ”Orädd resa” får sin plats

Under hösten 2024, i samband med att de sista kvartersgränderna färdigställs, kommer konstverket ”Murfragment” att installeras. Det är det sista av tre konstverk i samlingen ”Orädd resa” av Vanna Bowles.

Sedan tidigare finns ”Murgröneskulptur” och ”Valvporten” i området. Konstverken är placerade längs ett huvudstråk i området och skapar en visuell förbindelse mellan bostadskvarteren. De ska väcka nyfikenhet och inbjuda till eftertanke och beröring

– På så sätt är konsten en del av och bidrar till visionen från detaljplanen att skapa ett upplevelserikt gångstråk där trafiken sker på de gåendes villkor, säger Åsa Svensson, projektledare på Älvstranden Utveckling.   

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

${loading}