Till sidans huvudinnehåll

Inte din baby

Publicerad 20 april 2023

Ett projekt om identitet, samtycke och våld i nära relationer – något eleverna på Frölundaskolan fördjupat sig i under våren. Ett tema som har väckt tankar och stärkt eleverna. En del av elevernas arbete visas även i en utställning på Frölunda Kulturhus i april.

– Vi ville få våra elever att förstå att det alltid är den som använder våld, som är ansvarig för våldet. Att det aldrig är de som utsätts fel. Vi har med temat velat visa hur vanligt det är och uppmuntra att söka hjälp och stöd för de som behöver, säger Farida Kahn Sällbom, kurator på Frölundaskolan.

På Frölundaskolan har skolbibliotekarien, kuratorn och bildläraren arbetat tillsammans med eleverna i årskurs 8 och 9. Temat för arbetet har varit identitet, samtycke och våld i nära relationer.

– Vi vill stärka eleverna. Ge dem kunskaper och information men också möjlighet att mötas om frågor som handlar om deras liv, här och nu, säger Elin Karlsson, bildlärare på Frölundaskolan.

Pratade om destruktiva förhållanden och med sin egen identitet

I svenskan har skolbibliotekarien Linda Graas valt ut boken Inte din baby av Seluah Alsaati.

– Jag valde boken för att det är en berättelse om en tjej som är i en destruktiv relation som kantas av svartsjuka, kontroll och manipulation. Den innehåller många delar som går att problematisera och prata om, säger Linda.

På bildlektionerna fick eleverna fördjupa sig i konstnären Frida Kahlo.

– Frida Kahlo konst består mest av självporträtt med olika symboler som representera känslor, händelser eller sådant som var viktigt för henne. Vi föreläste om Frida Kahlo och berättade om hur en kan tolka hennes bilder utifrån de olika symbolerna, säger Elin.

Efter det fick eleverna i uppgift att skapa självporträtt. Självporträttet skulle beskriva ”Vem är jag?” med symboler, som visade vem de är eller vad som är viktigt för dem. Deras självporträtt ställs ut på Frölunda kulturhus i utställningen inte din baby.

Ett utvecklande arbete både för eleverna och lärarna

I varje klass pratade kuratorn Farida om våld i ungas partnerrelationer.

– Vi pratade om vad ungdomarna anser vara en god och bra relation och vilket stöd det finns att få, för den som utsätter eller blir utsatt. Eleverna har också fått utrymme att lyfta och diskutera det som är relevant för dem, berättar Farida.

Ofta handlar det om att någon utsätts för små och stora övergrepp under en längre tid. Den som utsätter tar makt över den andra, genom att göra så att den andra känner sig hotad, pressad eller otrygg. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Enligt Brottsförebyggande rådet lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.

– Vi har sett att eleverna har fått en djupare förståelse för vad våld gör med en människa, vilka känslor en kan ha och vilken påverkan våldet har. Eleverna har varit positiva och det har varit givande och utvecklande även för oss att ta del av deras tankar, säger Elin.

${loading}