Till sidans huvudinnehåll
Illustration av klossar som balanserar ovanpå varandra.

Så ska skolorna få ekonomin att gå ihop

Publicerad 22 maj 2023

59 skolområden inom Göteborg Stad har idag en ekonomi i obalans. De skolorna behöver göra förändringar i sin verksamhet. Vilka förändringar skolorna behöver göra är olika för olika skolor. Till exempel behöver vissa skolor se till att de inte har fler tillfälligt anställda än vad de har råd med.

De två senaste åren har skolorna fått flera tillfälliga statsbidrag som använts för att bland annat anställa medarbetare. Men när statsbidragen försvunnit har inte alla skolor dragit ner på antalet medarbetare till den nivå som stämmer med den elevpeng skolan får.

2023 får grundskoleförvaltningen inte lika mycket pengar i statsbidrag som under de senaste åren. Totalt handlar det om 110 miljoner kronor mindre i statsbidrag till skolorna för 2023. Det här påverkar skolorna, som behöver göra så att de inte har fler medarbetare som de har råd med. Det är viktigt att förstå att hålla budget inte är detsamma som att göra en besparing, säger Ulrica Johansson, ekonomichef på grundskoleförvaltningen, och fortsätter:

Det är viktigt att alla skolor har en ekonomi i balans eftersom det gör det möjlighet till hållbar planering, kontinuitet och stabilitet. Något som i sin tur ger bättre möjlighet för eleverna att ta till sig undervisningen, nå sina mål men också en bättre arbetsmiljö för elever och medarbetare.

Göteborgs kommunala skolor har cirka 500 årsarbetare för mycket och majoriteten av de medarbetarna har tillfälliga anställningar.

Ingen tillsvidareanställd medarbetare kommer att förlora sitt jobb. Vi behöver dem på andra skolor än där de arbetar just nu. Grundskoleförvaltningen planerar också för att en del medarbetare kommer att gå i pension, vikariat kommer att avslutas med mera under 2023. Och det kommer att påverka antalet tjänster som behöver förflyttas eller omplaceras, förklarar Kristin Perem HR-chef.

Grundskoleförvaltningen har redan i slutet på april även infört anställningsstopp i den centrala administrationen. Anställningsstoppet gäller inte måltid, lokalvård, vaktmästeri och kulturskolan.

FAKTA

Grundskoleförvaltningen i Göteborg har cirka 138 kommunala skolenheter. Skolenheterna är grupperade i skolområden och totalt finns det 79 skolområdena. Skolområdena består av en eller flera skolenheter och har en gemensam rektor och skolledning.


Den 25 april 2023 presenterade grundskoleförvaltningen en negativ årsprognos på minus 50 miljoner kronor, vilket utgör cirka 0,5 procent av förvaltningens budget.


De 59 skolområden som har en ekonomi i obalans har gjort åtgärdsplaner. Förvaltningen bedömer att arbetet med åtgärdsplaner kommer att leda till ekonomi i balans för förvaltningen som helhet.


Under 2021 genomförde förvaltningen en stor omorganisation av skolenheterna. Syftet med den var att skapa större och mer bärkraftiga skolområden med bättre förutsättningar för planering och effektivt användande av personella och ekonomiska resurser.


I budget 2023 uppgår kostnaden för centrala avdelningar, förvaltningsledning och nämnd till 2,2 procent av den totala budgeten. Denna andel kan sättas i relation till den administrativa schablon som betalas ut till fristående skolor, 3 procent.  

Kontaktinformation

För frågor som handlar om ekonomi

Ulrica Johansson, ekonomichef på grundskoleförvaltningen.
Telefon: 031-365 40 30
E-post: ulrica.johansson@grundskola.goteborg.se 

För frågor som handlar om HR

Kristin Perem, avdelningschef för HR-avdelningen på grundskoleförvaltningen. 
Telefon: 031-366 26 58
E-post:  kristin.perem@grundskola.goteborg.se


${loading}