Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar kring grundskoleförvaltningens ekonomi och bemanning

Publicerad 31 maj 2023

Varför har många skolor ekonomiska problem? Kan medarbetare förlora sitt jobb? Här får du svaren på de vanligaste frågorna grundskoleförvaltningen får just nu.

59 skolområden inom Göteborg Stad har en ekonomi i obalans och negativa ekonomiska resultat. Dessa skolor behöver göra förändringar för att få ekonomin att gå ihop. Bland annat behöver flera skolor se till att de bara har så många medarbetare som de har råd med. 

Kan tillsvidareanställda medarbetare förlora sitt jobb?
Nej. Vi behöver alla tillsvidareanställda medarbetare. En del kommer att få arbete på andra skolor, än där de arbetar just nu.

Vilka tjänster är det som berörs?
Det gäller främst elevassistenter, och andra stödresurser på skolorna samt lärare som kan behöva flytta till andra skolor. Några enstaka andra typer av befattningar berörs också. Alla typer av befattningar berörs av att vikariat och vakanser inte ersätts.

Kan de som är övertaliga bli placerade i helt andra delar av staden?
Man kan bli placerad över hela staden men vi jobbar i första hand med placering på en skola så nära som möjligt. I första hand arbetar vi inte heller med att man turordnas och blir förhandlad övertalig utan uppmuntrar till att frivilligt lämna intresse till skolor som har ett rekryteringsbehov, i sista hand förhandlar vi om övertalighet när vi inte kunnat matcha frivillighet mot rekryteringsbehov.

Kan lärare i en omplacering bli förflyttade till ett annat stadium än där de arbetar idag?
Ja, men det bästa för alla är givetvis att medarbetarna får ett jobb som i mesta möjliga mån motsvarar den egna kompetensen. 

Varför har många skolor ekonomiska problem och gör negativa ekonomiska resultat?
Det beror bland annat på att skolorna de två senaste fått flera tillfälliga statsbidrag som använts för att bland annat anställa medarbetare. Men när statsbidragen försvunnit har inte alla skolor dragit ner på antalet medarbetare till den nivå som stämmer med den elevpeng skolan får. Utöver det ökar priserna för mat, el, hyror och liknande - vilket också påverkar vår ekonomi. Dessutom behöver vi betala mer i sociala avgifter eftersom förvaltningen framöver kommer att betala mer i pension till medarbetarna.

Men det är viktigt att förstå att hålla budget inte är detsamma som att göra en besparing. Vi vill också lyfta fram att det är viktigt att vi gör förändringar nu – annars kommer vi att gå ännu mer minus varje månad vilket påverkar skolorna och våra elever.

Hur det kommer sig att 500 tjänster berörs när det saknas 50 miljoner kronor?
På grund av det ekonomiska läget visste vi redan när vi gick in i 2023 att vi gradvis behövde minska bemanningen under året med totalt 350 årsarbetare. Annars skulle vi inte få ekonomin att gå ihop.

I och med prognosen i mars konstaterades även att bemanningen på förvaltningen låg över budget. Totalt hade vi från januari till mars 150 heltidstjänster över budget vilket innebar en minusprognos på 50 miljoner kronor. För att skolorna ska ha en ekonomi i balans tog förvaltningen fram åtgärdsplaner på 50 miljoner kronor. Dessa åtgärdsplaner motsvarar kostnaden för 150 heltidstjänster (från och med september till december) samt även en del övriga verksamhetskostnader som inköp av tjänster och liknande. 


${loading}