Till sidans huvudinnehåll
Fotograf: Lo Birgersson
Fotograf: Lo Birgersson

Grundskolenämndens budget och fokus 2024

Publicerad 13 december 2023

Varje år i december beslutar politikerna om budget för grundskoleförvaltningen nästa år. Den här gången har de beslutat att vi får 9,9 miljarder i budget för hela 2024. De har också beslutat om vad grundskoleförvaltningen särskilt ska fokusera på under nästa år. - Vårt viktigaste fokus är att öka kunskapsresultaten. Det vill säga se till att fler elever når skolans mål och går ut med godkända betyg. Vi ska också jobba för att skapa en stabil skolorganisation och för att förvaltningen ska ha en ekonomi i balans, säger Maria Andersson, förvaltningsdirektör.

Grundskoleförvaltningen får nästa år 9,9 miljarder kronor i budget. Det är 600 miljoner mer än i år då grundskoleförvaltningen fick 9,3 miljarder i budget. Trots att förvaltningen får mer pengar står vi inför ett tufft ekonomiskt år.  

– Det beror på flera saker. Bland annat ökar kostnaderna kopplade till våra hyror mycket. Vi betalar också mer i sociala avgifter och priserna för det vi köper kommer att öka med minst 4,3 procent 2024. Fler elever som byter från grundskola till anpassad grundskola och friskolor bidrar också till ökade kostnader, säger Ulrica Johansson, ekonomichef på grundskoleförvaltningen.
 

Grundskoleförvaltningens fokus 2024 
Inför varje nytt år tar grundskolenämnden beslut om en ny verksamhetsplan. I den går det att läsa om mål och strategier som förvaltningen särskilt ska ha fokus på 2024 - och dessa handlar om att:  

  • Prioritera och fokusera arbetet för att öka elevernas kunskapsresultat 
  • Skapa en stabil skolorganisation. Ett arbete som bland annat kommer att kräva prioriteringar och dialog. 
  • Säkra att förvaltningen har en ekonomi i balans genom att arbeta med uppföljning och dialog.  

- Verksamhetsplanen bygger på strategier utifrån nämndens tre förstärkningsområden vilka handlar om ökad kvalitet i undervisningen, tydligare styrning och ledning samt ökad likvärdighet. Verksamhetsplanen för 2024 beskriver bland annat det långsiktiga förändringsarbetet som krävs för att skapa en hållbar skolorganisation i Göteborgs Stad, säger Maria Andersson.    

Mer information 

Grundskolenämndens budget 2024

Grundskolenämndens verksamhetsplan 2024  

Grundskolenämndens samlade riskbild och intern kontrollplan 2024  

${loading}