Till sidans huvudinnehåll
Foto: Felix Mooneeram, Unsplash

Naturvårdsbränningar för ökad biologisk mångfald

Publicerad 28 mars 2024

Stadsmiljöförvaltningen planerar nu för årets naturvårdsbränningar, vars syfte är att främja biologisk mångfald i naturliga ängs- och hedmiljöer. Naturvårdsbränning är en välbeprövad metod som ger förutsättningar för en större mångfald av växter och insekter genom att avlägsna övervuxet gräs och ljung.

Naturvårdsbränning eller naturvårdsbrand är en planerad och kontrollerad bränning som ska efterlikna en naturlig brand. För att vissa djur och växter ska överleva måste det nämligen brinna då och då i naturen. Att anlägga naturvårdsbränder på ett kontrollerat sätt hjälper dessa arter och inom ett par veckor börjar grönskan att spira.

– Det är viktigt att påpeka att bränningarna utförs under kontrollerade former av professionell personal, och att räddningstjänsten är informerad, förklarar Göran Fransson, naturförvaltare på stadsmiljöförvaltningen.

En naturvårdsbränning genomförs på ett lugnt och kontrollerat sätt. Varje bränning genomförs under en dag, men eftersläckning och efterbevakning fortsätter vid behov i flera dagar.

Stadsmiljöförvaltningen genomför i år de planerade bränningarna i mars-april om väderförhållandena är rätt.

– Beslutet att genomföra bränningarna är beroende av olika faktorer såsom markens fuktighet, luftfuktighet och vindförhållanden. Vanligtvis tas beslutet nära inpå bränningarna, oftast dagen innan eller samma dag, berättar Göran.

Bränningarna gynnar ett stort antal arter som lever på hedar och ängar. Till exempel växter som ängsvädd och stallört samt insekter som dagfjärilarna, silversmygare och makaonfjäril.

Årets planerade naturvårdsbränningar

  • Hela Strömsö
  • Ett område på Stora Amundön
  • Rödbo Grimås och Säve Sörslätt


Foto: Strömsö, Stora Amundön samt Rödbo Grimås och Säve Sörslätt.

Läs mer om våra naturområden.

${loading}