Till sidans huvudinnehåll
Rök över Gustaf Adolfs Torg.
Rök spreds över staden den 12 februari när det brann på Lisebergs Oceana. Foto: Cecilia Almemo

Många frågor efter Oceana-branden

Publicerad 8 april 2024

Efter Oceana-branden har kommunen fått många frågor kring skräpet som fallit över området: om det är farligt, hur det påverkar miljön och hur det ska tas om hand.

Inte farligt att hantera skräpet

Det avfall som föll i samband med branden var huvudsakligen stora och små sotflagor och bitar av skräp bestående av metallskräp och den glasfiberväv som användes i Oceanas rutschkanor.

Det är inte farligt att städa undan skräpet och smutsen eller att vistas ute. Man bör använda handskar för att slippa sot och inte sticka sig på bitarna av glasfiber som spridits.

Förskolegårdar städades

Kommunen har städat gårdarna vid de förskolor som rapporterat att de drabbats av brandskräp. Stadsmiljöförvaltningen planerar i nuläget inte för mer än den ordinarie städning som görs regelbundet. 

Den som fått egendom förstörd på grund av branden bör kontakta sitt försäkringsbolag.

Hur mår luften efter branden?

På miljöförvaltningen finns en enhet som året runt jobbar med luftmätningar i staden, för att hålla koll på göteborgsluftens nivåer av skadliga partiklar. De har inga indikationer på att det är några föroreningar som är extra farliga efter branden. Att det regnat under veckan har också gjort att mängden luftföroreningar minskat.

Har släckvattnet påverkat miljön?

En liten ljusglimt mitt i allt tråkigt är att det faktiskt gick förhållandevis bra med att begränsa utsläpp av släckvatten, så att det inte hamnade i naturen. Räddningstjänsten kunde samla upp vattnet både från släckningsarbetet och poolerna. Allt det behandlas nu som potentiellt farligt avfall och provtas ordentligt innan det får släppas vidare.

Detta görs nu

Kommunens arbete nu handlar främst om tillsyn av hur avfallet från brandplatsen tas om hand och om det blir aktuellt med provtagning gällande föroreningar i marken. De frågorna ligger hos miljöförvaltningen. En annan fråga för inblandade parter är ordnandet av eventuella ytterligare städinsatser.

Mer om branden på liseberg.se

Fler frågor och svar om branden finns på https://www.liseberg.se/oceana/info-branden-oceana/

${loading}