Till sidans huvudinnehåll
Stora Hamnkanalen och Packhusplatsen som de såg ut 1946. Den här sträckan ingår i första etappen som drar i gång 2026. Foto: Göteborgs stadsmuseum

Snart startar renoveringen av kanalmurarna

Publicerad 20 december 2023

Just nu planeras fältarbeten för första etappen vid Norra Hamngatan och Packhusplatsen. Genomförandestudien väntas tas upp i stadsmiljönämnden innan sommaren 2024. Efter det kan projektet gå vidare med fortsatt detaljprojektering och produktion.

Det är ett omfattande projekt som väntar göteborgarnas äldsta stadsmiljö. Hela kanalsträckan – från Packhusplatsen till Gårda – ska rustas upp. Arbetet sker i etapper och väntas pågå i 20 år.

Kanalmurarna som byggdes på 1600-talet är i så dåligt skick att renoveringen inte längre kan skjutas upp. På flera ställen har de yttersta pålarna i rustbädden börjat ruttna.

– Men först ska hela kanalsystemet mätas och 3D-scannas för att vi ska få ett bra underlag till projekteringen. Produktionen av de två första delsträckorna planeras börja 2026, säger Kent Ekman vid Stora projekt på Exploateringsförvaltningen.

Flera nya trafiklösningar

I dagsläget åker flera buss- och spårvagnslinjer utmed berörda kanalmurssträckor, och en av de största utmaningarna för projektet är att få åtkomst till sträckorna. En av förutsättningarna är att arbetet synkas med tillfälliga och permanenta trafiklösningar.

Både Drottningtorget och Brunnsparken är hårt trafikerade knutpunkter för kollektivtrafiken och behöver avlastas. En av trafiklösningarna är spårväg från Åkareplatsen genom allén till Västlänkens kommande station i Haga.

Brunnsparken en utmaning

Förutom kollektivtrafiken är det folkmassorna som gör Brunnsparken till en av de besvärligaste etapperna i kanalmursprojektet. Mellan 40 000 och 60 000 människor passerar dagligen stråket till och från Nordstan.

– Planen är att renovera murarna norr om Brunnsparken i två etapper för att kunna hantera och leda om flödet av fotgängare, säger Kent Ekman.

Samtidigt som kanalmurarna rustas upp planeras omvandlingen av stadsrummen längs Stora Hamnkanalen. När spårvagnar och bussar får nya förbindelser öppnas en möjlighet att förädla det historiska finrummet.


Läs mer om kanalmursprojektet och stadsomvandlingen i city på Vårt Göteborg:

När kanalmurarna rustas upp frigörs ytor till hamnstråk » Vårt Göteborg (vartgoteborg.se)


${loading}