Till sidans huvudinnehåll
Nu byggs omklädningsbyggnad med lintegrerad äktare på Ruddalen.

Standarden på Ruddalens fotbollsarena uppgraderas

Publicerad 9 februari 2024

Omklädningsrummen som idag finns i nybyggda Ruddalens ishall används av både is-sporternas och fotbollens föreningsliv, skolor och allmänhet. Omklädningsbehovet är därför stort och en ny omklädningsbyggnad med integrerad läktare byggs nu mellan ishallen och arenaplanen.

I byggnaden kommer det att finnas domarrum och omklädningsrum för skolor och föreningar som använder ishallen och bollplanerna. I omklädningsbyggnaden ska det även finnas mediarum och kameraplattform. Den integrerade läktaren med tak ska rymma cirka 1 200 sittplatser.

I december 2023 fattade idrotts- och föreningsnämnden beslut om att fotbollsarenan ska uppgraderas till standard för matcher i Superettan och att förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie om en ny läktare med omklädningsrum på norra sidan av arenaplanen.

I förstudien undersöks bland annat förutsättningar, behov och den exakta placeringen av läktaren. Genom förstudien får förvaltningen en god kostnadsuppskattning och kan undvika risker och misstag senare i processen.  

Idrotts- och föreningsnämnen ska ansöka om finansiering hos kommunfullmäktige för de anpassningar som krävs för att uppgradera fotbollsarenan till standard för Superettan och att medel tillförs genom kompletteringsbudget i mars månad.

Arenakrav i Superettan

En uppgradering till Superettan ställer högre krav på bland annat belysning, antal läktarplatser och antal omklädningsrum. Standarden kräver också att det finns sjukvårdsrum, dopingkontrollrum, möjligheter till försäljning och servering av enklare mat och dryck. Det är mycket som behöver utvecklas för att nå kraven.

Krav för Superettan

Föreningstiderna för arenaplanen bokas om

När den södra omklädningsbyggnaden med läktare byggs kommer belysningen av arenaplanen vara begränsad och därför inte duglig för matchspel. Byggnationen startade i januari och beräknas vara klar i november i år.

De föreningar som ska spela på arenaplanen får tider på andra planer i Göteborg. Övriga bollplaner på Ruddalen kommer att vara öppna.

- Vi har en dialog med Göteborgs Fotbollsförbund (GFF) och Ruddalens föreningar och vår ambition är att hitta en lösning för alla oavsett serietillhörighet eller ålder, säger Christoffer Johansson, administratör på bokning & evenemang vid idrotts- och föreningsförvaltningen.

- Det är mycket positivt att Ruddalen uppgraderas till att möta kraven för Superettan. Under tiden hoppas vi på förståelse från föreningslivet när det behöver kompromissas med plantider, det kommer att vara värt det, säger Christoffer Johansson.

Ruddalens IP är hemmaplan för bland annat fotbollsklubbarna Utsiktens BK, Västra Frölunda IF, SG Ruddalen IF och Assyriska BK. 

Vilka fler projekt är på gång på Ruddalen?

Det har under flera år funnits ett stort behov av maskin- och lagerhall på Ruddalens idrottsområde. I år kommer en sådan stå klar på platsen där tennisbanorna tidigare låg. Byggnaden ska bli drygt 1 100 kvadratmeter stor.

 

${loading}