Till sidans huvudinnehåll
Biträdande rektor Aleksandra Stojanovic och försteläraren Peter Sandström utanför Nordlyckeskolan

Elevernas förtroende är vår största styrka i arbetet med att förebygga droger

Publicerad 9 mars 2023

Nordlyckeskolan har i över 20 år arbetet med frågor som rör hälsa, alkohol, droger och tobak men också trygghet på skolan. Att må bra både fysiskt och psykiskt är ett måste för att man som elev ska kunna utvecklas, ta till sig kunskap och trivas. Därför är skolledningen tydlig med de här frågorna i skolans arbete, där både medarbetare, elever och vårdnadshavare medverkar.

Eleverna i årskurs 7 till 9 på Nordlyckeskolan blir påminda om det drogförebyggande arbetet i alla ämnen. Eleverna får tillsammans med sina lärare söka kunskapen och tänka efter för att själva kunna ta ställning. Här har läraren har en viktig roll - ledarskapet i klassrummet har betyder mycket för goda resultat och för att förebygga problem.

Det är viktigt att få eleverna att diskutera, ge dem fakta och få dem att sätta sig in i situationer som kan uppstå. Vad säger man när det kommer kompisar och vill testa? Vi vill att de verkligen tar ställning så att de får argument för varför man ska låta bli, säger SO-läraren Peter Sandström.

Det tar tid att skapa tillit och därför har mentorn två samtal per termin med varje elev. Mentorn går igenom ett antal frågor med eleven. Under de här samtalen kan det komma fram saker som skolan kan arbeta med.

Aleksandra Stojanovic som är biträdande rektor på Nordlyckeskolan säger att hon redan vid intervjun av nyanställda medarbetare berättar hur de arbetar med att förebygga droger på skolan och att det ingår i en lärares arbetsuppgifter.

Samtalen med mentorn och mötet mellan lärare och elev är grunden för vårt förebyggande arbete på skolan.  Vi får tidigt veta om en elev blivit mobbad, använt alkohol eller droger och kan då hjälpa eleven via föräldrar och andra vuxna. Det förtroende vi bygger med våra elever är vår största styrka säger Aleksandra.

Skolan har tagit fram en handlingsplan för det drogförebyggande arbetet. Underlaget till planen är dels stadens drogvaneundersökning, dels den egna drogvaneundersökningen som skolan själva genomför i november varje år.  Planen utvärderas av både skolledning, medarbetare, elever och vårdnadshavare för att ständigt förbättra det drogförebyggande arbetet.

Nordlyckeskolan har kommit långt i sitt arbete och har lång erfarenhet av att arbeta systematiskt i det drogförebyggande arbetet. - Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter avslutar Aleksandra. Det här är ett långsiktigt arbete men det ger goda resultat.

 


${loading}