Till sidans huvudinnehåll

Ana-Marijas nycklar

Publicerad 31 januari 2019

Ana-Marija Marosovic är klasslärare i årskurs 5 på Gärdsåsskolan i Kortedala. Hon menar att tydlighet och nära relationer är de viktigaste nycklarna för att skapa trygghet och kvalitet i undervisningen.

Ana-Marija Marosovic har arbetat som grundskollärare i 14 år. Ana-Marija har en bred behörighet och undervisar klassen i de flesta ämnen: matte, NO, svenska, SO samt idrott och hälsa.

- Jag undervisar bara i denna klass. Jag får följa dem under tre år och skapa nära relationer, säger Ana-Maria.  

Närhet och relationer grunden

Närheten till eleverna gör att Ana-Marija kan vara delaktig i och följa deras lärande på ett bra sätt. Detta leder i sin tur till att hon får god kunskap om gruppens utveckling och enskilda elevers behov. Även kontakten med vårdnadshavare underlättas tycker Ana-Marija:

- Det är mycket värt att ha möjlighet till nära kontakt även med vårdnadshavarna. Detta gör att tryggheten ökar både hos elever och vårdnadshavare och vi-känslan i klassen stärks, säger hon.

Tydlighet skapar trygghet

En annan viktig del för att skapa trygghet och kvalitet i undervisningen är tydlighet. Ana-Maria har ram för hur undervisningen är upplagd, som är samma varje dag. Dagen börjar med att hon hälsar på alla elever. Hon går sedan igenom målen med lektionen så att eleverna förstår varför de behöver nå de mål som är uppsatta. Varje lektion avslutas sedan med en gemensam avstämning där varje elev får dela med sig om vad hen lärt sig och vad hen kan jobba vidare med.

- Eleverna vet vad som förväntas av dem eftersom vi har samma upplägg på lektionerna varje dag. Det skapar en trygghet och en förståelse som i sig ökar motivation och lärandet hos eleverna, avslutar Ana-Marija.


${loading}