Till sidans huvudinnehåll
Två elever sitter framför en laptop och spelar datorspelet Minecraft.
Eleverna på Lärjeskolan samarbetade i små grupper när de bygger i det virtuella Hjällbo. Under dialogen har de möjlighet att prata om sina tankar och drömmar om framtidens Hjällbo. Bild: Anna Reuter Metelius

Framtidstankar med Minecraft – elevdialog i Hjällbo

Publicerad 29 april 2022

Minecraft används som dialogverktyg när elever från Lärjeskolan utvecklar framtidsidéer för sin stadsdel. När stadsbyggnadskontoret provar nya vägar för dialog används spelet som en väg att skapa intresse och att få ta del av barns tankar och drömmar om framtidens Hjällbo.

I veckan har stadsbyggnadskontoret hållit de två avslutande dialogerna på Lärjeskolan. Fyra klasser – 4B, 9B, 8A och 7D – har deltagit. Eleverna fungerar som testpiloter i ett forskningsprojekt om medborgarengagemang, samtidigt som eleverna – cirka 100 barn och unga – berättelser och idéer laddas in i det pågående stadsutvecklingsarbetet. Minecraft-workshoparna ingår i en fördjupad dialog med de boende under den pågående samrådstiden för planprogrammet i Hjällbo.

Minecraft-dialogen med eleverna på Lärjeskolan är del i EU-projektet IRIS Smart Cities som stadsbyggnadskontoret deltar i, tillsammans med bland andra konsument- och medborgarservice, Johanneberg Science Park och Chalmers. Stadsbyggnadskontoret driver den del som handlar om medborgarengagemang genom bland annat de digitala plattformarna Minecraft och MinStad. Båda plattformarna innehåller virtuella versioner av staden vilket gör dem intressanta att testa som verktyg för medborgardialog. Tidigare Minecraft-workshoppar har genomförts under 2020 och 2021 i Bergsjön. Nästa fas i projektet är att samla ihop, analysera och paketera resultatet till en metod som ska spridas till övriga europeiska medlemsländer i IRIS Smart Cities.

– Något vi märkt hittills är att dialogen främjas av att vuxna och barn möts på barnens spelplan, datorspelet. Minecraft överbryggar därmed trösklar som vanligtvis uppstår i det hierarkiska samtalet mellan den vuxna och barnet. Barnen blir experten både på sin boendemiljö och verktyget vilket främjar samtalet, säger Anna Reuter Metelius, projektledare IRIS Smart Cities, Citizen Engagement på stadsbyggnadskontoret och för planprogram för stadsutveckling i Hjällbo.

Det är ingen tillfällighet att stadsbyggnadskontoret provar elevdialog med Minecraft just här.

– Hjällbo är ett område med stor utvecklingspotential och kvaliteter att bygga vidare på. Förutsättningarna har varit perfekta för att testa verktyget här och nu. Att vi dessutom kan få med materialet i pågående social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys är en stor bonus, säger Anna Reuter Metelius.

I Lärjeskolan ser man på vilket sätt dialogen stärkt eleverna, även dem som inte gått i en av de klasser som deltagit i arbetet.

– Minecraft-workshoparna har haft avgörande betydelse för Lärjeskolan! Dels att stadsbyggnadskontoret kommer hit och gör detta. Det är en stor sak i sig. Barnen blir lyssnade på och sedda av någon som kommer utifrån och det är verkligen något som behövs här. Eleverna har varit märkbart engagerade. Det har varit mycket prat om det på skolan och i princip alla elever uttrycker att de skulle vilja vara med, säger Pernilla Rylander, lärare i 4A på Lärjeskolan.

Eftersom spelet är lätt att ta till sig för eleverna och spelplanen rent faktiskt är hemmaplan, Hjällbo, så kommer de igång snabbt med arbetet.

– Verktyget i sig är jättebra för det är så pass enkelt att alla kan vara med. När barnen väl kommer igång märker vi som lärare att spelet verkligen engagerar och att det är sitt eget område som de får bygga, i höjer intresset och engagemanget ytterligare en nivå. Vi märker att de lär sig mycket av spelet, både matte, arkitektur och logiskt tänkande, samtidigt som de jobbar kreativt, säger Pernilla Rylander.

Resultatet från Minecraft-workshoparna på Lärjeskolan kommer att ställas ut på torget i Hjällbo, med vernissage under Hjällbokalaset, den 21 maj.

Under april, maj och juni kommer Göteborgs Stad att ordna olika dialoger för att samla in tankar och synpunkter på planprogrammet för Hjällbo. För att så många som möjligt ska kunna delta kommer dialogerna att ske på olika sätt, bland annat med öppet hus, en workshopserie på plats i Hjällbo och med hjälp av stadens digitala plattformar.


${loading}