Till sidans huvudinnehåll
Lärare berättar för elever på Kannebäcksskolan vad som kommer att hända under dagen.
Elever och lärare på Kannebäcksskolan går igenom vad som kommer att hända under dagen.

På Kannebäcksskolan får alla elever en möjlighet att kommunicera

Publicerad 15 maj 2023

Skolan är specialiserad på elever med hörselnedsättning eller dövhet och arbetar för att skapa en miljö där alla elever kan kommunicera effektivt. Med tekniska hjälpmedel, teckenspråkskunniga medarbetare och teckenspråkstolkar anpassas klassrummen så att alla elever kan se och höra bra. Vi tar en titt in i klassrummen och upptäcker hur skolan firar teckenspråkets dag.

I Sverige finns sju grundskolor som är specialiserade på döva elever. En av dem är grundskolan Kannebäcksskolan Döv och Hörsel i Göteborg. På skolan går det elever i förskoleklass till 9 som är döva eller har någon hörselnedsättning. På skolan arbetar hörande, hörselskadad och döva, så att eleverna kan bli bemötta på det språk som gynnar dem bäst.

­– Eleverna kan olika mycket teckenspråk när de börjar hos oss. Men det är viktigt att de kan ha en fungerande kommunikation med lärarna och sina klasskompisar. För att skapa goda förutsättningar för kommunikation och lärande har vi teckenspråkstolkar anställda på skolan, säger Carin Karlsson, biträdande rektor på Kannebäcksskolan Döv och Hörsel.

Skola med många tekniska hjälpmedel

Klassrummen är lite annorlunda utformade mot stadens vanliga klassrum. De har bara några få bänkar och många tekniska hjälpmedel, bänkarna är placerade så att alla kan se och höra bra.

– Det är viktigt att alla elever får tid att fokusera på lärandet. De ska inte behöva anstränga sig för att höra och förstå vad andra säger. Vi kan heller inte vara fler elever i gruppen än att alla ska kunna se varandra. De måste kunna se vem som säger vad, säger Carin.

I musiksalen vibrerar golvet så att alla elever ska kunna känna takten och rytmen i musiken. I korridoren sitter en stor sverigekarta. Den är formad så att elever kan känna på kartan, exempelvis hur Kinnekulle ligger i förhållande till Göteborg.

En chans att lära känna nya vänner och uppleva nya saker

I vissa fall är skolan det första sociala sammanhanget för eleverna. Elever från olika platser och bakgrunder har svårt att umgås efter skoltid och kan därför känna sig ensamma. Tillsammans med IK Surd, en idrottsförening för döva, anordnar även skolan aktiviteter utanför skoltid för eleverna.

– För hörande elever kan detta vara självklart, men för elever med hörselnedsättning kan det vara extra viktigt att få möjlighet att kunna kommunicera med andra. En gång i veckan anordnar vi tillsammans med IK Surd aktiviteter som är roliga och utmanande för eleverna, exempelvis paddel, gocart och simning. Aktiviteter som de kanske aldrig har fått testa på tidigare och det här brukar vara väldigt uppskattat.

Teckenspråket firas den 14 maj

Länge ansåg teckenspråk inte vara lika viktigt som andra talade språk. Fram till 1970-talet undervisades elever på talad svenska och uppmuntrades snarare att läsa på läppar än att utveckla sitt eget tecknade språk. Det var inte förrän den 14 maj 1981 som riksdagen erkände teckenspråk som dövas första språk och som ett officiellt undervisningsspråk.

­– Den 14 maj är en stor och viktig dag. En dag som vi uppmärksammar här på skolan. Vi vill göra teckenspråket mer synligt och visa varför det är så viktigt att få information på allas modersmål.

På skolan firar de teckenspråkets dag. Eleverna får gå på workshops om dövas och teckenspråkets historia, pratar om hur teckenspråket ser ut på andra språk och hur det såg ut på dövskolor förr i tiden. De firar med fika och kommer bland annat få ha ett digitalt möte med elever från en dövskola i Stockholm.

Teckenspråkstolkning


Läs mer om Kannebäcksskolan

${loading}