Till sidans huvudinnehåll
Bild på Harry Hjörnes plats med en ljusgrön ruta. I rutan finns en illustration av en blyertspenna och texten

”Vi vill skapa fler intressanta stadsmiljöer med design och konst.”

Publicerad 16 maj 2022

Göteborgs Stad bjuder nu in konstnärer, designers, och arkitekter att vara med och gestalta Harry Hjörnes Plats i Göteborgs historiska stadskärna. Intresseanmälningar tas emot till och med 16 juni.

Uppdraget handlar om att gestalta den triangelformade platsen – eller ett litet torg, en piazza om man så vill - där Kungsgatan möter Fredsgatan och flera andra gator, granne med Kungsportsplatsen strax intill.

— Här har människor gått i 400 år och det är en speciell plats, en av få välavgränsade i Göteborg och kantad av byggnader från tre olika epoker, säger Iréne Stewart Claesson, designstrateg offentlig miljö och konst, på trafikkontoret.

Idag uppfattas Harry Hjörnes Plats som sliten och otillgänglig, särskilt på kvällen då platsen känns mörk och otrygg, och en plats man skyndar förbi. För att i stället skapa en omfamnande känsla och lyfta platsens kvaliteter, ska Harry Hjörnes Plats rustas upp med konstnärlig gestaltning, ny ljussättning, sittmöjligheter och mer grönska. Till detta arbete bjuder trafikkontoret, Göteborgs Stad nu in kvalificerade konstnärer, designers och arkitekter att anmäla sitt intresse

— Vi behöver lära oss mer om hur vi ska arbeta med gestaltning som kan ses som tillämpad konst, när vi utformar platser och vad som ska finnas där. Därför testar vi nu att gå ut brett.

Staden är full av formgivna objekt men det är inte alltid de är tänkta för den miljön de står i. Med detta uppdrag vill Göteborgs Stad utgå från en idé kring konstnärlig gestaltning och låta det vara utgångspunkt för utformningen av platsen, samtidigt som det ska samspela med de krav som finns på en fungerande stadsmiljö.

— Detta är en spännande balansgång och vi hoppas att många kvalificerade vill anmäla intresse för projektet, säger Iréne Stewart Claesson, på trafikkontoret.

Uppdraget kring konstnärlig gestaltning vill Göteborgs Stad se främst i mitten av platsen, i den ”inre” triangel som uppstår mellan de stora gångstråken. Men utgångspunkten för det konstnärliga uppdraget är ändå upplevelsen av hela platsen.

Den nya gestaltningen av Harry Hjörnes Plats sker i samarbete med fastighetsägarna runt omkring och projektet Rain Gothenburg, som ingår i stadens satsningar inför 400-årsjubileet 2023.

Det konstverk, den installation eller vad det nu kan bli, ska därför också förhålla sig till att platsen ska vara attraktiv året om och oavsett väder. Som att det regnar och blåser en hel del i Göteborg och att staden vill bli ”väldens bästa när det regnar”.

— På Harry Hjörnes Plats är en av uppgifterna att samspela med regnet och årstiderna, säger Iréne Stewart Claesson.

Tidplan för gestaltning och upprustning

  • 16 juni: Sista dagen för intresseanmälan.
  • Därefter väljer en bedömningsgrupp ut tre kvalificerade sökande som under sommaren får utveckla var sitt skissförslag. Besked ges i slutet av juni.
  • Början september: inlämning av de tre skissförslagen
  • Slutet september: Bedömningsgruppen beslutar vilket förslag Göteborgs Stad går vidare med.
  • Tanken är att upprustningen och gestaltningen ska vara genomförd under 2024.

Kostnadsberäkning

  • Platsens upprustning beräknas kosta totalt 18 miljoner kronor.
  • Av dessa utgör sex miljoner kronor kostnader för konstnärliga gestaltning, ljussättning, växtlighet och sittmöjlighet.
  • De privata fastighetsägarna runt platsen – bland andra Balder, Castellum, Hufvudstaden, Vasakronan och Novier – har sagt sig vara beredda att delfinansiera med halva beloppet, alltså tre miljoner kronor, men inget avtal är klart.

Frågor?

Frågor om gestaltningsuppdraget besvaras via TendSign.

Illustration som visar vilket område som ska gestaltas.

Illustrationen visar vilket område som ska gestaltas.


${loading}