Till sidans huvudinnehåll

Kooperativt lärande ger lärare verktyg för att utveckla samarbetet mellan elever

Publicerad 6 december 2018

‒ När vi använder oss av kooperativt lärande blir alla elever mer aktiva. Vi arbetar med normer och värden samtidigt som vi arbetar med utveckling av språk- och ämneskunskaper. Eleverna tar ansvar och vi lär tillsammans, berättar Eva Relfson, rektor på Önneredsskolan F-3.

Vi går i de långa korridorerna i Önneredsskolan. Det är eftermiddag och så grått som bara en novemberdag i Göteborg kan vara.

Grunden i kooperativt lärande är samarbetet mellan eleverna. Eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelse och social förmåga.

‒ Det är ett nytt arbetssätt för oss och förändringen måste få ta tid. Vi började arbeta med inkludering och tillgänglighet i undervisningen. Tillgänglighet som skulle underlätta lärandet för alla elever oavsett elevers olika förutsättningar. Men det fattades något och det tror vi finns i metodiken med kooperativt lärande, berättar Eva Relfson.

Nu har hon tillsammans med en av sina förstelärare och lärarna förberett kooperativt lärande i tre terminer. Innan jul vill hon fråga kollegiet om de är redo att arbeta med metodiken i skarpt läge i sin undervisning.

‒Jag tror mig veta att de kommer vara redo eftersom vi tillsammans skapat den tid de behövt för att utveckla och känna sig trygga i kooperativt lärande. Dessutom är våra lärare genuint intresserade av att utveckla och förändra sin praktik, förklarar hon.

Eleverna arbetar i par eller team med att lösa frågeställningar tillsammans både sociala och/eller kunskapsmässiga.

Slarvigt kan det jämföras med grupparbete. Skillnaden är att läraren arbetar utifrån tydliga strategier och strukturer och är väl förberedd, grupperna är noga sammansatta, förutsättningarna klara för alla som deltar och att metodiken ska passa ämnet och situationen.

‒ Vi kommer genom kooperativt lärande bort från arbetssätt där elever räcker upp handen och sitter och väntar tills läraren ser eleven. Kooperativt lärande ska genomsyra undervisningen, men vi använder oss även av andra metoder och verktyg i vår undervisning. Det är målet och resultatet som avgör vilket verktyg vi använder oss av.

‒ Och om ett par terminer förväntar vi oss att se resultat av arbetet med kooperativt lärande i elevernas måluppfyllelse av, säger Eva Relfson.

Vill du läsa tidigare artiklar så finns de här. 

${loading}