Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Det nya utegymmet i Fjärdingsparken. Foto: Kretslopp och vatten

Fjärdingsparken öppnar – redo för besökare och skyfall

Publicerad 2 november 2023

Fredag 3 november öppnar den andra och sista etappen av Fjärdingsparken, som ligger i Flunsåsstråket. Förutom att ge besökare möjlighet till gröna möten, aktiviteter och lek ska den här delen av parken även skydda närliggande hus och vägar mot översvämningar.

Nu öppnar Fjärdingsparkens andra del för allmänheten och därmed är den nya stadsdelsparken klar. I den nybyggda delen av parken, som började byggas senhösten 2022, finns bland annat en inhägnad hundrastgård där både stora och små hundar kan rastas. Ängen, som ligger strax intill, är anlagd för att bidra till en ökad biologisk mångfald i området genom att locka till sig pollinatörer, så som steklar, bin och fjärilar.

Utegym och lekytor

Här finns även ett utegym i trä med ett tiotal olika redskap där kroppsvikten får agera motstånd i styrkeövningar för olika delar av kroppen.

På kullen bakom har en lekskog planterats, men träden behöver växa till sig innan barn kan leka där. Träsargarna som skyddar de nyplanterade träden och buskarna kommer att tas bort under 2026.

– Vi kommer att fortsätta plantera i parken även efter den har öppnats. Flera av de nya träden har blivit skadade så de kommer att bytas ut, säger Mikael van den Hoogen, projektledare för Fjärdingsparken etapp 2.

En park med dubbel funktion

Hundrastgården, ängen, utegymmet och ytorna där emellan ligger i en grävd fördjupning där regn kan samlas – en så kallad skyfallsyta. Beroende på hur mycket det regnar kommer de olika ytorna i parken gradvis att fyllas med vatten.

Vid regn kommer vattnet först att samlas i skyfallsytans tömningsyta, som finns i planteringen tvärs över gångbanan från utegymmet och intill hundrastgården. Härifrån rinner vattnet långsamt ut naturligt genom marken och via mindre hål på sidan av tömningsytans brunn. Tömningsytan kommer därför oftare att vara blötlagd än andra delar av skyfallsytan, och växterna och träden som är planterade här trivs med att stå i vatten.

Visualisering av parken när skyfallsytan är tom på vatten. Visualisering: Ramboll

Vid kraftigt regn börjar ängen och hundrastgården att fyllas med vatten. Visualisering: Ramboll

Skyddar mot översvämningar

Vid kraftigare regn och skyfall fylls, efter tömningsytan, ängsytan upp med vatten och därefter fylls hundrastgården. Vid ett 100-årsregn kan hela skyfallsytan bli vattenfylld, och då kommer även utegymmet att stå i vatten.

Visualisering av skyfallsytan vid kraftigt regn. Vid mycket kraftigt regn och skyfall börjar resten av skyfallsytans delar att fyllas upp med vatten. Visualisering: Ramboll 

– Skyfallsytan kommer att skydda husen i närheten, som förskolan intill, och vägar mot översvämning vid kraftigt och intensivt regn. Den kan samla upp mer vatten än vad som ryms i Lundbybadets 25-metersbassäng. Men, de allra flesta dagar om året kommer Fjärdingsparken att vara en helt vanlig park, med gröna mötesplatser, promenadstråk och aktiveringsytor, säger Mikael van den Hoogen.

Vid ett skyfall som är kraftigare än ett 100-årsregn räcker inte tömningsytans brunn till. Då leds i stället vattnet via gator och vägar vidare ner i Kvillebäcken.

En stadsdelspark i Flunsåsstråket

Stadsdelsparken Fjärdingsparken är en del av Flunsåsstråket i Lundby som binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. En stadsdelspark är en större park som ska locka fler besökare än de som bor nära. 

Utformningen och innehållet i Fjärdingsparken grundar sig på en medborgardialog där deltagarna önskade en park med mycket grönska.

Om skyfall 

Det finns olika definitioner av skyfall. Enligt SMHI är det när minst 1 millimeter regn faller på en minut eller minst 50 millimeter faller inom en timme.

Du kan läsa mer om skyfall och regn på Göteborgs Stads sidor om dagvatten och skyfall

${loading}