Till sidans huvudinnehåll

Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 6 februari

Publicerad 7 februari 2024

Idrotts- och föreningsnämnden tog på sitt möte bland annat beslut om den utredningen som gjorts om förutsättningarna att omhänderta ett verksamhetsbortfall av Valhallabadet.

Utredning om förutsättningarna att omhänderta ett verksamhetsbortfall av Valhallabadet    

Idrotts- och föreningsförvaltningen har, på uppdrag från kommunfullmäktige, utrett förutsättningarna för att ta hand om ett eventuellt verksamhetsbortfall av Valhallabadet genom andra simhallar. Det skulle i så fall ske i ett scenario där Valhallabadet behöver rivas innan en ny simhall som ersätter den finns på plats. Utredningen har tittat på nuvarande verksamhet i befintliga simhallar i Göteborg och i närliggande kommuner, samt planerade investeringar under den aktuella perioden.  

Valhallabadet är Göteborgs största och mest besökta simhall, med utbredd verksamhet för både allmänhet, skolor och föreningsliv. Valhallabadet har också vissa unika funktioner som inte finns i andra simhallar i Göteborg, till exempel en 50-metersbassäng och hopp-och djupbassäng utformad för simhopp och konstsim. Sammanfattningsvis är utredningens bedömning att förutsättningarna för att ta hand om ett verksamhetsbortfall av Valhallabadet genom befintliga anläggningar är väldigt begränsade. Skulle Valhallabadet stänga innan en samhall som ersätter den finns på plats skulle det innebära tuffa prioriteringar vid fördelning av tider. Detta skulle få konsekvenser för samtliga målgrupper och i förlängningen ha en negativ inverkan på folkhälsan och simkunnigheten i Göteborg. 

Nämnden godkände redovisningen av uppdraget från kommunfullmäktige och skickar det vidare till kommunstyrelsen.  

Amorteringsfrihet och förlängd kommunal borgen till Clarebergs Ridklubb 

Nämnden beviljade Clarebergs Ridklubb amorteringsbefrielse på föreningens lån med kommunal borgen med upp till 12 månader och förlängde den kommunala borgen med 12 månader.  

Här ser du alla handlingar och protokoll. 

${loading}