Till sidans huvudinnehåll
Vändzonen där Mandolingatan ansluter till Frölunda torg ska rustas upp till en grön mötesplats. Foto: Göteborgs Stad

Mandolingatan byggs ut med cykelbana och grönskande vändzon

Publicerad 19 april 2024

Fram till hösten 2024 byggs Mandolingatan ut för fler trafikslag och ökad framkomlighet.

Utmed Mandolingatan bygger vi nu en ny cykelbana och färdigställer gatan för trafik och gående. Arbetet planeras vara klart under sommaren 2024. Under hela byggtiden kan Mandolingatan trafikeras men periodvis kommer det att innebära begränsad framkomlighet och visst buller. 

Där Mandolingatan ansluter till Frölunda Torg rustar vi upp en vändzon. Det som idag är en asfaltsyta ska bli en mötesplats för vila och häng med grönska och olika typer av sittplatser. En grön oas som också kommer att ta hand om regnvatten. Platsen kommer att vara klar och öppnas under sommaren 2024 men helt klar blir den först till hösten då alla växter planterats.

${loading}