Till sidans huvudinnehåll

Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 26 mars

Publicerad 27 mars 2024

Idrotts- och föreningsnämnden tog på sitt möte bland annat beslut om Göteborgsförslag om konstgräsplan vid Styrsöskolan.

Göteborgsförslag om konstgräsplan vid Styrsöskolan

De som undertecknat Göteborgsförslag 12860 önskar att det ska byggas en konstgräsplan vid Styrsöskolan på Styrsö. I förslaget pekar man på att stillasittandet ökar och menar att en konstgräsplan hade gjort att fler ungdomar var aktiva. El och lampor finns framdraget på platsen.  
Man skriver också att öns många ungdomslag inte kan träna på Styrsö när spelformen blir större än 9-spel. 
 

Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan vidare.  

Följande bidrag beviljades:  

  • Investeringsbidrag till Göteborgs Judoklubb på 1 500 000 kr för renovering av deras lokal i Gårdsten. 

  • Utvecklingsbidrag till Västra Frölunda IF på 600 000 kr för att stärka sin förening som verkar i ett utsatt område. 

  • Särskilt bidrag till nio ridsportsföreningar för ökade driftskostnader kopplat till anläggning och för intäktsbortfall relaterat till ridskola. 


${loading}