Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Grön jobbsatsning uppmärksammas i Bryssel

Publicerad 2 juni 2023

Grön inställning är en arbetsmarknadsinsats för unga vuxna i Göteborg som saknar arbete. Den har en hållbarhetsprofil med inbyggd språkträning och nu uppmärksammas den på EU-nivå.

Det är i samband med Europeen Green Week som vi kommer få möjlighet att presentera och samtala om vår verksamhet som ett exempel på hur lokala arbetsmarknadsinitiativ kan vara en effektiv väg framåt i att ställa om till ett hållbart samhälle, säger John Harfouche, projektledare.

Grön inställning anordnas av förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning och kombinerar teoretiskt kunskap om hållbarhet med praktiskt arbete i en second hand-butik. Det huvudsakliga syftet med insatsen är att ge deltagarna förutsättningar att nå egenförsörjning, men syftet är också att väcka intresse och öka kunskaper kring den gröna omställningen.

Språkträning i fokus

Enligt Gothenburg European Office, som är arrangör för eventet, är bristen på grön kompetens hos arbetskraften en stor utmaning för att uppnå en koldioxidsnål ekonomi. Fokus på insatsen Grön inställning, liksom eventet i Bryssel, är också språkträning. John Harfouche menar att EU:s nyckelkompetentenser, som bland annat lyfter språkets betydelse, har blivit en allt mer integrerad del i de insatser som görs mot unga vuxna.

Vi kommer lyfta hur viktig språkträning är i sammanhanget. Unga vuxna är en väldigt föränderlig målgrupp och vi måste vara på tå för att nå den. Den senaste tiden har många av de som vänt sig till oss haft mindre starkt språk och därför har vi lagt in extra mycket språktränande aktiviteter i insatsen, med fokus på yrkesspråket. För att de ska förstå ord som de behöver kunna för att jobba med hållbarhet, så som cirkulär ekonomi, fast fashion och matsvinn. Och det är såklart även bra för alla, även de deltagare som har svenska som förstaspråk, men som inte jobbat inom branschen tidigare.

I eventet finns representanter från Europeiska kommissionen, Business Europe och Europeiskt forum för teknisk och yrkesinriktad utbildning. Andra arbetsmarknadsinsatser som lyfts under eventet kommer från Köpenhamn och Åbo. Eventet äger rum 6 juni. Grön inställning genomförs i nära samarbete med Göteborgs Stadsmission.

Länkar

Grön inställning 

Nxtgengbg

EU Green Week 2023 (europa.eu)

Local actors driving the greening of VET (office.com) (anmälan till eventet, digitalt)

${loading}