Till sidans huvudinnehåll

Serviceresor bokningar fungerar som vanligt igen

Publicerad 27 mars 2023

Driftstörningarna i Serviceresor bokningssystem är nu lösta. Vi återgår till normala rutiner.

Vad hände under driftstörningen?

Tre av de trafikleverantörer som serviceresor har avtal med för att utföra färdtjänstresor med mera anmälde att de drabbats av en it-attack under måndagen den 20 mars 2023. Informationen i leverantörernas system har på grund av it-attacken gjorts otillgänglig, resor har inte kunnat bokas.

Personuppgifter som förekommer i systemet är namn, kontaktuppgifter, uppgift om adresser och resor och information om behov under resan, till exempel hjälpmedel. Den drabbade IT-leverantören har flera kunder och det är i dagsläget inte klart vilka uppgifter som påverkats. Händelsen är fortfarande under utredning och i dagsläget vet vi inte om någon information röjts för obehöriga.

Eftersom vi inte känner till omfattningen än vet vi heller inte vilka konsekvenser detta kan medföra för personer vars reseuppgifter fanns i systemet. Det vi vet nu är att det påverkat tillgängligheten och eftersom man inte kunnat komma åt systemet har det påverkat möjligheten att boka resor och skapat förseningar och störningar. Vi kommer att uppdatera här när vi har mer information.

Vi håller oss uppdaterade och tar kontinuerligt del av information från våra leverantörer som själva utreder händelsen.

Vi har själva gjort en anmälan om personuppgiftsincidenten till integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig tillsynsmyndighet i den här typen av frågor.

Har du frågor och vill veta mer, kontakta: verksamhetschef Patricia Anselmo
Telefon: 031-365 00 00
E-post: patricia.anselmo@stadsmiljo.goteborg.se

Mer information om hur stadsmiljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter, dina rättigheter och kontaktuppgifter till dataskyddsombud.

${loading}