Trygghet på gator och torg


För att öka tryggheten på offentliga platser är det poliser, fältsekreterare och trygghetsvärdar ute på gator och torg. Socialförvaltningen stöttar också föreningar som vandrar och invånare som vill engagera sig för tryggheten i stadsområdet.

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är ett samarbete mellan socialförvaltningen Hisingen, fastighetsägare och andra aktörer. Det är socialförvaltningen som organiserar trygghetsvandringarna. Under vandringarna tittar vi bland annat på hur utemiljön sköts, underhåll av lekplatser, belysning och ser vad som behöver åtgärdas. 

Om du är intresserad av trygghetsvandringar i Biskopsgården, välkommen att kontakta Bo bra i Biskopsgården. Här hittar du information om Bo Bra i Biskopsgården.

Uppsökande arbete dag- och kvällstid

Socialförvaltningen har anställda fältsekreterare som både kvällstid och dagtid arbetar uppsökande och riktat mot ungdomar. Fältsekreterarna har ett nära samarbete med andra aktörer och samverkar kring platser där invånare upplever oro och otrygghet. Polisen har riktad patrullering till särskilt utsatta områden där försäljning av droger och missbruk kan pågå.

Klotter och skadegörelse

Klotter, skadegörelse och nedskräpning är något som upplevs som ett stort problem i vårt stadsområde. En åtgärd mot detta är att informera om var invånarna kan vända sig när de upptäcker sådant. Problemen uppmärksammas också under de regelbundna trygghetsvandringarna. 

Har du sett ett hål i gatan eller på cykelbanan, att en gatlampa inte lyser eller buskar som behöver klippas? Är det akut ring Göteborgs Stad 031-365 00 00. Annars kan du felanmäla här: Felanmälan till Göteborg stad. Handlar frågan om ditt bostadshus ska du kontakta din fastighetsägare.