Åtgärder för ökad trygghet

Polisen och socialförvaltningen Hisingen tar fram åtgärder tillsammans för att öka tryggheten. Åtgärderna bygger på en uppdaterad lägesbild. På så vis blir arbetet mer effektivt och vi kan lägga våra resurser där de behövs som mest. Tillsammans med invånare skapar vi en tryggare stadsdel för alla som bor och är här!

Läs mer om åtgärderna för ökad trygghet i menyn.