Förebygga missbruk


Det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika och tobak sker i många delar av socialförvaltningen Hisingen och Polisens verksamheter. Skolan har en viktig roll i att förebygga och upptäcka missbruksproblematik. Göteborgs Stad och Polisen erbjuder utbildningar och stöd.

Samverkan för unga i riskzonen

Det finns en strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheten i stadsområdet, forumet SSPF. Där är fokus på barn och unga mellan 12 och 18 år. SSPF har regelbundna möten där vi talar om barn- och ungdomssituationen i stadsområdet och utbyter kunskap om barn och unga i riskzonen. På mötena diskuterar vi också individärenden där vårdnadshavaren skrivit under ett medgivande.

Fokus för informationsutbytet är barn och ungdomar som skolkar, misstänks begå brott, ägnar sig åt missbruk eller befinner sig i destruktiva miljöer. Kort sagt de barn som det kan finnas anledning att hålla ett extra vakande öga på. Arbetet inriktar sig också på att förhindra och förebygga ungdomskriminalitet och rekrytering till kriminella gäng.

Läs mer om SSPF

Stöd och hjälp vid missbruk

Är du orolig för dig själv eller en närstående? Socialtjänsten erbjuder olika typer av socialt stöd till barn, ungdomar, familjer och personer med missbruksproblem. Här kan du få hjälp:

Om du är yngre än 21 år kontakta Mini Maria Hisingen
Om du är äldre än 20 år kontakta Behandlingsgruppen Hisingen för drogproblem

Stöd finns också hos Respons alkoholrådgivning och Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT)