Medborgarlöfte


Medborgarlöftet är en del av Trygg i Hisingen – en fördjupad samverkan mellan polisen och socialförvaltningen Hisingen för att långsiktigt öka tryggheten på Hisingen.

Vad är ett medborgarlöfte?

Medborgarlöftet är ett åtagande som polisen och socialförvaltningen Hisingen gör till invånarna i stadsområdet under ett år. Löftet är utformat som konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Problemet som valts ut bygger på vad boende på delar av Hisingen har lyft fram i en trygghetsundersökning och i medborgardialoger samt på de lägesbilder som polisen och socialförvaltningen Hisingen har om den aktuella situationen på olika delar av Hisingen

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Hisingen – en långsiktig satsning där polisen, stads­delsförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i stadsdelen utifrån en gemensam lokal lägesbild.

Medborgarlöfte Biskopsgården 2023-2024

Medborgarlöftet 2023-2024 fokuserar på att vi tillsammans ska förebygga och förhindra nyrekrytering bland unga till kriminella grupperingar. 

Här kan du läsa mer om medborgarlöftet i Biskopsgården på polisens webbplats.